connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Replicating a Product

Nhân bản sản phẩm giúp bạn nhanh chóng tạo ra một sản phẩm mới với nội dung tương tự sản phẩm gốc. Để nhân bản sản phẩm, bạn cần làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Tại sản phẩm mà bạn muốn nhân bản, ấn chọn nút “…” phía bên phải. 
 • Bước 2: Chọn “Duplicate” để nhân bản sản phẩm
 • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn.
  • Thông tin (Info) bao gồm Title, Description.
  • Thiết kế (Design)
  • Thêm Mockup
  • Giá cả (Price)
  • Thêm các sản phẩm khác
  • Thêm tag, collection…
 • Bước 4: Chọn “Save” để lưu và công bố sản phẩm
preloader