connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Creating a Collection

Để tạo một Collection, bạn cần làm theo các bước như sau:

 • Bước 1: Ở thanh điều hướng dọc bên trái màn hình, nhấp chuột vào “Product”, lúc này mục Collection sẽ hiện ra, chọn “Collection”, tiếp theo nhấn “Create Collection” – nút màu cam ngay phía trên bên phải màn hình.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong phần “Info”, bao gồm Title và Descriptiont.
 • Bước 3: Chọn “Collection Type” bạn mong muốn, trong đó
  • Mannual Collection: Bạn có thể thêm từng sản phẩm của mình vào collection trong tuỳ chọn này.
  • Automated Collection: Các sản phẩm hiện tại và trong tương lai phù hợp với các điều kiện bạn đặt sẽ tự động được thêm vào bộ sưu tập này. Bạn có thể đặt một hoặc nhiều điều kiện tại đây để tự động chọn sản phẩm trong bộ sưu tập. Trong Automated Collection, bạn có thể chọn “All conditions” hoặc “Any conditions”. Trong đó, “All conditions” nghĩa là sản phẩm phải đáp ứng tất cả những điều kiện bạn đặt ra thì mới được cho vào bộ sưu tập, còn “Any conditions” có nghĩa là sản phẩm chỉ cần đáp ứng ít nhất một điều kiện để được cho vào bộ sưu tập.
 • Bước 4: Điền thông tin cho phần SEO engine, bao gồm Title, Description và tuỳ chỉnh URL.
 • Bước 5: Tải lên Default image (Hình ảnh mặc định)
 • Bước 6: Lựa chọn cửa hàng mà collection sẽ xuất hiện bằng cách gạt nút phía bên phải sang màu xanh. 
 • Bước 7: Ấn nút “Save” phía trên bên phải màn hình để lưu và xuất bản collection đã tạo.  
preloader