connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Completing Form W-8

Biểu mẫu W-8 là một bản khai báo để xác minh người bán không phải là công dân Hoa Kỳ, theo đó mọi vấn đề về thuế sẽ không áp dụng theo quy định của quốc gia này. 

Bạn có thể tải biểu mẫu W-8 tại đây.

Biểu mẫu W-8 hợp lệ sẽ cần một số thông tin sau: 

Phần 1: Identification of Beneficial Owner: Phần này bạn sẽ cần phải điền các thông tin cơ bản của bạn:

• Mục 1, 2: Tên của bạn và bạn đang là công dân của quốc gia nào. 

• Mục 3: Mục này cần viết chi tiết địa chỉ của bạn, yêu cầu có cả số nhà, tên đường, xã/phường, quận/huyện, thành phố mà bạn đang sinh sống. 

• Mục 4: địa chỉ nhận thư của bạn (lưu ý đây là một địa điểm, không phải địa chỉ email), Nếu địa chỉ này trùng với địa chỉ mà bạn cung cấp trong mục số 3 thì hãy để trống phần này.

• Mục 5,6,7 là tùy chọn, bạn có thể điền hoặc không. 

• Mục 8: Ngày sinh, viết đúng theo thứ tự tháng-ngày-năm (MM-DD-YYYY).

Phần 2: Claim of Tax Treaty Benefits: Chỉ cần điền mục số 9. Nếu bạn là người bán Việt Nam, điền Vietnam trong phần này. 

Phần 3: Phần này không cần thiết.
Ký (Sign): Sau khi hoàn thiện, bạn cần phải ký vào mục Sign Here bên dưới. Sau đó điền thông tin ngày sinh trong ô bên cạnh, điền tên đầy đủ trong ô “Print name of signer” bên dưới và điền chữ YES” trong phần “Capacity in which acting”.

preloader