Hướng dẫn cài Tiktok Pixel

Để cài đặt TikTok Pixel cho các store trên BurgerPrints platform, đầu tiên bạn cần phải lấy TikTok Pixel code. Cách lấy TikTok Pixel code Bước 1: Truy cập vào tài khoản TikTok Ads Manager của bạn. Giao diện sẽ hiện như sau Bước 2: Chọn tab Tools -> chọn Events Bước 3: Click Manage…

preloader