Hướng dẫn xem log import order

Import history là tính năng giúp bạn xem lại được các đơn tạo từ import file CSV từ BurgerPritns, Ebay, Shopify, Amazon, Etsy. Để xem log import order hãy thực hiện các bước dưới đây. Bước 1: Để xem Import order, bạn truy cập vào Orders, tìm chọn Import history Bước 2: Tại giao diện…

Hướng dẫn Export đơn hàng

Để xuất file đơn hàng đã đặt, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau: Bước 1: Tại giao diện Orders, bạn có thể tích chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng đã đặt. Khi đó giao diện sẽ hiển thị như dưới đây. Nhấn Export sẽ có các trường thông tin cho…

preloader