How Can We Help?
Categories

Renew Domain

Hệ thống của BurgerPrints sẽ tự động gửi email và notification nhắc seller gia hạn domain sắp hết hạn

Một domain tần suất gửi email và notification có thể tối đa 5 lần

  • Lần 1: Trước hạn 30 ngày
  • Lần 2:  Trước hạn 15 ngày
  • Lần 3: Trước hạn 7 ngày
  • Lần 4:  Trước hạn 3 ngày
  • Lần 5: Trước hạn 1 một ngày

Template notification: Your domain name domain will expire in số ngày tương ứng days

 EX: Your domain happy.com will expire in 5 days.

Template email: gửi email địa chỉ email seller tương ứng

Ex: 

Lưu ý: Quá hạn 30 ngày mà không gia hạn, hệ thống sẽ tự động xóa domain khỏi danh sách domain của BurgerPrints

Để gia hạn Domain, seller thực hiện theo các bước sau:B1: Chọn tab Setting => chọn Domain => chọn button để gia hạn domain được mua ở namecheap (hiển thị icon trước ngày hết hạn 30 ngày, đến khi gia hạn) khi gia hạn thành công sẽ không hiển thị icon . Lưu ý domain mua khác miền namecheap mà seller connect ngoài sẽ không hiển thị icon này khi domain cần gia hạn

TH1: Nếu chưa có payment method: hệ thống sẽ hiện giao diện để seller tiến hành add payment method (phương thức thanh toán để gia hạn domain)

TH2: Nếu có có payment method: seller bấm Pay để hoàn thành Renew domain