How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc hủy đơn đặt hàng

Để chỉnh sửa hoặc hủy một đơn hàng đã đặt, bạn cần thực hiện các bước dưới đây và một số lưu ý quan trọng khi thực hiện hủy đơn hàng.

Cách chỉnh sửa đơn hàng đã đặt

Bước 1: Sau khi truy cập vào hệ thống, tại giao diện All order, bạn tích chọn vào đơn hàng muốn chỉnh sửa và nhấn Edit.

Đưa con trỏ chuột vào vị trí đơn hàng, lúc này bên phải màn hình đơn hàng sẽ hiển thị thanh công cụ cho mình chỉnh sửa. Nhấn Edit để chỉnh sửa lại đơn hàng.

Bước 2: Sau khi nhấn vào Edit, bạn sẽ được đưa về giao diện edit để chỉnh sửa đơn hàng, tại đây bạn chỉnh sửa đơn với thao tác tương tự như khi tạo một đơn hàng mới, sau đó nhấn Save để lưu lại. Như vậy là bạn đã chỉnh sửa xong một đơn hàng đã đặt.

Lưu ý:

Khi đơn hàng ở trạng thái Unpaid, bạn có thể chỉnh sửa lại toàn bộ đơn hàng.

Đơn hàng ở trạng thái đã Paid và Unfulfilled (chưa sản xuất) bạn chỉ chỉnh sửa được một phần đơn hàng là thông tin địa chỉ Shipping info, nhưng trong phần này không được chỉnh sửa mục Countruy.

Đơn hàng ở trạng thái Paid và Scheduled (đang tiến hành sản xuất) bạn sẽ không thể chỉnh sửa được bất kỳ thông tin nào. Những đơn hàng đã Fulfilled (đã sản xuất) cũng không thể chỉnh sửa.

Cách hủy đơn đặt hàng

Bước 1: Sau khi đặt đơn hàng, tại giao diện All order nếu đơn hàng vẫn ở trạng thái Unpaid chưa thanh toán, bạn có thể hủy đơn bằng cách nhấn chọn vào một hoặc nhiều đơn hàng và nhấn Delete

Bước 2: Lúc này hệ thống sẽ hỏi lại bạn có chắc chắn muốn xóa order không, hãy nhấn Confirm nếu muốn xóa.

Bước 3: Với các đơn đã Paid, bạn có 2 giờ để hủy đơn hàng mà không mất phí. Nếu đơn hàng đã đưa vào sản xuất thì bạn phải liên hệ support để hủy. Lúc này, bạn sẽ có thể hủy không mất phí hoặc mất phí. Đơn đã ship đi bạn sẽ không thể hủy.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp cho support để hủy đơn hoặc tạo Refund trên hệ thống để gửi đến support. 

Để tạo refund, bạn click vào mã đơn hàng, hoặc nhấn vào edit đơn hàng. 

Bạn sẽ nhìn thấy mục Refund ở phía trên bên phải giao diện. Nhấn vào đó chọn confirm để xác nhận refund và đợi mail trả lời của support.

Lúc này bạn sẽ được trả về giao diện Orders kèm thông báo Yêu cầu của bạn đã được gửi thành công đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Team Support sẽ hỗ trợ yêu cầu của bạn nhanh nhất.