How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn xem log import order

Import history là tính năng giúp bạn xem lại được các đơn tạo từ import file CSV từ BurgerPritns, Ebay, Shopify, Amazon, Etsy. Để xem log import order hãy thực hiện các bước dưới đây.

Bước 1: Để xem Import order, bạn truy cập vào Orders, tìm chọn Import history

Bước 2: Tại giao diện của Import history bạn sẽ nhìn thấy các file CSV đã tải lên, thời gian tải lên, thuộc mẫu nào, trạng thái…  để xem lại chỉ cần nhấn vào tên file.

Bạn có thể xem lại log import order theo mốc thời gian khi nhấn vào All time.

Hoặc xem theo trạng thái file CSV khi nhấn vào All Stutus.

Hoặc theo các mẫu CSV tải lên ở các mục BurgerPrints, Ebay, Shopify, Amazon, Etsy.

Tags:
preloader