How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo sub account

Tạo sub account cho store fulfillment nhằm mục đích giúp bạn phân quyền cho các tài khoản phụ vào để quản lý các tính năng, tài sản trong tài khoản BurgerPrints chính của mình. User được định danh bằng Email chưa từng đăng ký tài khoản và chưa thuộc user phụ của bất kỳ tài khoản seller BurgerPrints nào trước đó.

User được mời cần phải xác nhận lời mời qua Email trước khi quyền được duyệt. Admin đồng ý rằng mọi thao tác hệ thống trong phạm vi phân quyền trước đó từ tài khoản User đều đại diện thực hiện quyền và trách nhiệm của tài khoản Admin.

Để tạo sub account cho store fulfillment bạn cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Từ màn hình Dashboard, chọn biểu tượng Setting.

Bước 2: Chọn Team management, và click chọn Add user.

Bước 3: Điền và tích chọn các trường thông tin mà bạn muốn phân quyền cho tài khoản phụ.

Gồm email được phân quyền, store được phân quyền và tích chọn các quyền mà bạn muốn tài khoản phụ có thể theo dõi chỉnh sửa trong store được phân. Nhấn save để hoàn thành việc phân quyền cho store fulfillment.

Bước 4: Sau khi nhấn save để phân quyền cho tài khoản phụ, trên giao diện Team management sẽ có thông tin tài khoản bạn đã phân quyền. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản phụ này.

preloader