How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo đơn hàng bằng CSV

Để tạo đơn hàng mới bằng tệp CSV, bạn cần truy cập vào hệ thống Dash của BurgerPrints và làm theo hướng dẫn.

Bước 1: Chọn Order và nhấn chọn Import.

Bước 2: Trong giao diện Import order, bạn sẽ nhìn thấy các nền tảng đặt đơn hàng, chọn nền tảng muốn tạo đơn bằng CSV và nhấn vào Download example CSV để tải file về.

Điền vào tệp CSV theo hướng dẫn

1. Các thông tin bắt buộc cần điền: Name, Line-item quantity, Line-item SKU, Shipping Name, Shipping Address1, Shipping Address2, Shipping City, Shipping Zip, Shipping Country và Design front URL, Design back URL, Mockup front URL, Mockup back URL, Check valid address.

Các thông tin cần điều trong file CSV

2 . Mục Name: Bạn nên nhập mã đơn hàng tương ứng được tạo trên trang bán hàng để đồng bộ giúp quản lý đơn hàng dễ dàng hơn.

3. Đối với đơn hàng từ 2 sản phẩm trở lên: nếu đơn hàng có từ 2 sản phẩm trở lên thì điền mỗi sản phẩm 1 dòng, điền thông tin dòng dưới giống hệt dòng gốc, chỉ điền các cột: Line Item quantity, Line-item name, Line-item SKU để các sản phẩm khách hàng đặt được gọi chung trong một mã đơn hàng.

4. Đối với đơn đặt hàng nhiều mặt hàng, các trường thông tin giống nhau ngoại trừ cột Line-item quantity, Line-item name, Line-item SKU, Design front URL, Design back URL, Mockup front URL, Mockup back URL. Như vậy trong cùng một đơn hàng, nếu có mặt hàng thiếu thông tin (hoặc sai thông tin) kết hợp với mặt hàng đủ thông tin, hệ thống sẽ kiểm tra mặt hàng nào đủ thông tin và lấy theo mặt hàng đó. Nếu không có mặt hàng nào đủ thông tin thì sẽ mặc định đơn hàng được gán trạng thái Incompleted chờ bổ sung thông tin.

Ghi chú:

– Hệ thống chỉ nhận dạng các tệp thiết kế và tệp mô phỏng đã nhập dưới dạng hình ảnh .png hoặc .jpg.

– Link thiết kế phải đảm bảo cung cấp thiết kế đúng kích thước yêu cầu trên Catalog cho từng sản phẩm, DPI 300.

Lưu ý:
BurgerPrints chưa nhận link ảnh Drive nguyên bản, thay vào đó là seller có thể dùng, dropbox, freeimage.host, trello, amz s3 để upload ảnh design/mockup lên và lấy link điền vào cột (định dạng link cần kết thúc bằng .PNG hoặc .JPG)

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin vào file CSV, nhấn Import chọn tệp CSV đã điền đầy đủ thông tin đơn hàng, nhấn Open để tải lên hệ thống. 

Khi tệp CSV tải lên thành công, bạn nhấn vào Check log sẽ được đưa đến giao diện Import history. 

Trạng thái Pending là trạng thái chờ duyệt, bạn cần đợi khoảng 30 giây để hệ thống duyệt các thông tin trên tệp CSV, khi duyệt xong hệ thống sẽ báo Done

Tại đây bạn có thể kiểm tra thông tin tệp CSV mình vừa tải lên. 

Nhấn vào tên tệp bạn sẽ thấy toàn bộ đơn hàng, thời gian đặt, số lượng, tên sản phẩm, trạng thái cảnh báo cùng tin nhắn cảnh báo khi các đơn hàng bị lỗi.

Bước 4: Cùng lúc đó, tất cả các đơn hàng được tạo bằng tệp CSV sẽ được hiển thị trên All Order, bạn chỉ cần tích chọn vào một hoặc toàn bộ đơn hàng nhấn Pay để thanh toán, đơn hàng được điều phối đi vào sản xuất.

preloader