How Can We Help?
Categories

Connecting a third-party domain to BurgerPrints

Nếu seller đã có sẵn domain thuộc quyền quản lý của mình, seller có thể lựa chọn connect domain đó với BurgerPrints

Điều kiện: domain hiện có của seller được quản lý trên Cloudflare. Nếu đang quản lý trên nền tảng khác, seller có thể thực hiện chuyển về quản lý trên Cloudflare theo hướng dẫn sau Quản lý domain trên Cloudflare.docx

Seller thực hiện connect domian với BurgerPrints theo hướng dẫn sau:

B1: Chọn tab Setting => chọn Domain => chọn Connect existing domain

B2: Check domain: Nhập domain muốn add => bấm Add

B3: Verify connection

Hệ thống web server tạo ra file headcheck.html để tiến hành Verify domain, seller bấm Verify connection => hệ thống kiểm tra namedomain.headcheck.html

TH1: Check thành công tạo file.config domain => Connect thành công domain với BurgerPrints

TH2: Check fail => Hiển thị thông báo lỗi, seller thực hiện lại bước kết nối domain => chọn Verify again => gọi lại API connect domain

Seller thực hiện cho đến khi Domain báo connect done, trong quá trình connect domain, mọi thắc mắc hay hỗ trợ thêm bạn có thể connect trực tiếp với đội ngũ Support của chúng tôi!