Cập nhật Fulfillment Policy

Các thông tin về chính sách fulfill các sản phẩm Leather sẽ không còn trên trang Fulfillment Policy do các sản phẩm này đã dừng nhận fulfill tại BurgerPrints. Fulfillment Policy của BurgerPrints sẽ được cập nhật như sau:    Fulfillment Policy Production time Printed Apparel and Mugs products (US, EU Center): 1-7 business days….

Custom shipping rates for BurgerPrints store channels

Shipping là tính năng cho phép người bán lựa chọn phương thức shipping áp dụng cho store channels. Khi chọn áp dụng Custom shipping rate của seller sẽ không áp dụng default shipping của BurgerPrints cho store khi buyer lên order và ngược lại. Các store để mặc định enable default shipping rate của BurgerPrints….

Connect/Change Store

Mỗi một domain có thể connect với một store channel trong một thời điểm, đây sẽ là tên miền trên đường dẫn hiển thị khi khách hàng bấm view store của bạn Seller thực hiện bằng cách: B1: Truy cập Setting→ Domain→ Bấm Connect store now B2: Chọn Store channel muốn connect với domain→ Bấm…

Renew Domain

Hệ thống của BurgerPrints sẽ tự động gửi email và notification nhắc seller gia hạn domain sắp hết hạn Một domain tần suất gửi email và notification có thể tối đa 5 lần Template notification: Your domain name domain will expire in số ngày tương ứng days  EX: Your domain happy.com will expire in 5…

Buy new domain

Để có thể bán hàng trên nền tảng của BurgerPrints, seller cần có ít nhất một domain. Domian này có thể được mua mới trên hệ thống của BuregrPrints, hoặc connect domain sẵn có của bạn vào hệ thống. Connecting a third-party domain to BurgerPrints Seller thực hiện mua mới một domain trên hệ thống…

Connecting a third-party domain to BurgerPrints

Nếu seller đã có sẵn domain thuộc quyền quản lý của mình, seller có thể lựa chọn connect domain đó với BurgerPrints Điều kiện: domain hiện có của seller được quản lý trên Cloudflare. Nếu đang quản lý trên nền tảng khác, seller có thể thực hiện chuyển về quản lý trên Cloudflare theo hướng…

Tier Program

Chi tiết về chương trình BURGERPRINTS TIER PROGRAM  Nhằm mục đích tri ân các Seller thân thiết, những anh em đã và đang tin tưởng lựa chọn BurgerPrints là đối tác cung cấp các giải pháp hiệu quả để phát triển công việc kinh doanh Print on Demand của mình, BurgerPrints thiết kế chương trình…