How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn của BurgerPrints

Để thanh toán các hóa đơn của BurgerPrints, hãy làm theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập vào mục Billing & Payment tại thanh điều hướng bên trái của màn hình, sau đó chọn mục Billing.

Bước 2: Tại đây, người bán có thể nhìn thấy toàn bộ các hóa đơn của BurgerPrints, bao gồm các hóa đơn thanh toán phí sử dụng các Plan (thanh toán theo tháng) và chi phí mua domain (gia hạn theo năm). 

Click vào dòng chữ Pay Now trong mục Action tương ứng với các hóa đơn. 

Bước 3: Kiểm tra các thông tin của hóa đơn, sau đó chọn phương thức thanh toán tại mục Payment Method ở góc trên bên phải bằng cách click vào ô thể hiện các phương thức thanh toán bên dưới chữ Payment Method. Bạn có thể thanh toán các hóa đơn bằng các phương thức thanh toán đã thêm trong phần Payment Method hoặc dùng ví B-Wallet.

Bước 4: Click nút “Pay now” màu cam để xác nhận thanh toán. 

Bước 5: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ có thông báo cùng với việc trạng thái của hóa đơn chuyển sang Paid. 

Tags:
preloader