How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo mới các trang tĩnh như trang About us, Policy, Shipping & Delivery…

Để tạo mới các trang tĩnh như About us, Policy, Shipping & Delivery…, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, ấn chọn cửa hàng mà bạn muốn thêm trang mới, rồi ấn chọn nút “Pages” 
  • Bước 2: Chọn “Add page” để bắt đầu tạo trang.
  • Bước 3: Điền các thông tin cần thiết trong trang, bao gồm
  • Title: Tiêu đề của trang
  • Content: Nội dung trong trang
  • SEO engine: Công cụ SEO gồm tiêu đề, mô tả và URL
  • Visibility: Trạng thái hiển thị hoặc ẩn hiện.
  • Theme template: mẫu template cho trang
  • Bước 4: Ấn “Save” để lưu lại thông tin của trang vừa tạo
preloader