How Can We Help?
Categories

Connect/Change Store

Mỗi một domain có thể connect với một store channel trong một thời điểm, đây sẽ là tên miền trên đường dẫn hiển thị khi khách hàng bấm view store của bạn

Seller thực hiện bằng cách:

B1: Truy cập SettingDomain→ Bấm Connect store now

B2: Chọn Store channel muốn connect với domain→ Bấm Confirm để hoàn thành connect

Sau khi domain đã connect với store channel, Seller cũng có thể chuyển connect sang Store khác nếu muốn, thao tác thực hiện tương tự như Connect mới 1 store với domain

BurgerPrints cho phép chuyển đổi linh động store và domain, nhưng seller cần hết sức lưu ý khi tiến hành bán hàng sau mỗi lần chuyển đổi, tránh các trường hợp nhầm lẫn, không cập nhật landing page chuẩn dẫn đến những thiệt hại không mong muốn.