connect-telegram

Xem 3D Arty

Tính năng

 • 3D Viewer của Arty là giải pháp tối ưu để xem trước mô hình 3D trực tiếp trên trình duyệt
 • 3D Viewer của chúng tôi cực kỳ nhanh chóng và thực tế, đảm bảo hiệu suất mượt mà
 • Định dạng được hỗ trợ: .amf, .dae,. fbx, .gcod, .glb, .gltf, .kmz, .md2, .obj, .ply, .stl, .tds, .vtk, .wrl, .xyz, .USD

Bắt đầu

Bắt đầu với Arty 3D Viewer chỉ trong vài bước đơn giản:

 1. Cài đặt tiện ích mở rộng cho cửa hàng WooCommerce của bạn.
 2. Tạo một tài khoản trên nền tảng Arty và đăng ký.
 3. Tải lên mô hình 3D của bạn và liên kết chúng với sản phẩm của bạn.

Cài đặt

 1. Download tải xuống tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to WordPress Admin > Plugins > Add New > Upload và chọn tệp ZIP bạn đã tải xuống.
 3. Install Now Activate cài đặt tiện ích mở rộng.
 4. Sau khi cài đặt, điều hướng đến WooCommerce > Settings và nhấp vào tab Arty 3D Viewer .
 5. Nhấp vào nút Subscribe to Arty platform , tạo tài khoản Arty của bạn và đăng ký

Đăng ký

 • Trên nền tảng Arty, chọn gói đăng ký của bạn và create an account
 • Để activate the Arty account , bạn cần approve the subscription từ tài khoản WooCommerce của bạn.

Nền tảng Arty

Cài đặt tên miền

Khi đã đăng nhập vào tài khoản Arty của bạn, bạn phải đặt URL tên miền của cửa hàng. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể kết nối one cửa hàng với tài khoản Arty của bạn.

h3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader