connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Instructions for adding tags to multiple products

Để thêm tag hàng loạt sản phẩm, bạn cần làm theo các bước sau đây.

  • Bước 1: Ấn chọn “Product” ở thanh điều hướng bên trái màn hình. Tại đây, danh sách các sản phẩm bạn đang có sẽ hiện ra. 
  • Bước 2: Bạn có thể chọn chỉnh sửa tất cả sản phẩm hoặc một số sản phẩm tuỳ theo yêu cầu bằng cách tích vào các ô vuông bên trái của danh sách sản phẩm
  • Bước 3: Chọn “Add tags” để thêm tag cho hàng loạt sản phẩm
  • Bước 4: Sau khi thêm tag như mong muốn thì ấn “Submit” để lưu thông tin chỉnh sửa.
preloader