connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Here’s how to create a Fulfillment store

Fulfillment store được tạo ra giúp người dùng lên các đơn hàng trên hệ thống của BurgerPrints. Store này chỉ có mục đích để lên đơn hàng, không dùng để bán hàng. 

Bước 1: Truy cập vào Dash, ở thanh điều hướng bên trái màn hình, ấn chọn dấu cộng bên cạnh “Store channels”

Bước 2: Trên giao diện Connect store, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng Fulfillment store. Click vào biểu tượng, sau đó nhập tên store bạn muốn đặt và chọn Create.

Lúc này, bạn đã tạo được Fulfillment store và nó sẽ hiển thị trên thanh Store channels. 

Bạn có thể cài đặt Fulfillment store khi nhấn vào biểu tượng răng cưa, Remove để xóa store khỏi hệ thống BurgerPrints.

Fulfillment store setting: khi nhấn vào bạn sẽ có thể thay đổi thông tin tên shop, nhấn Save để lưu. Lưu ý: API key store dùng để đồng bộ đơn hàng từ các hệ thống khác. Không thể thay đổi được API key.

preloader