connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guidelines for Synchronizing Orders from Woocommerce Stores to BurgerPrints

Đơn hàng từ Woocommerce sẽ được auto đồng bộ về BurgerPrints trong vòng 1 tiếng khi bạn đã kết nối store Woocommerce vào BurgerPrints. Tuy nhiên, điều kiện để đơn được auto đồng bộ về phải đảm bảo các yếu tố sau:

Khi tạo đơn trên Woocommerce phải có đầy đủ các thông tin về Shipping. Phần Status phải để trường thông tin là: Processing Sau khi nhấn Create tạo đơn trên Woocommerce, trong vòng 1 tiếng đơn hàng sẽ được tự động đẩy về BurgerPrints.

Khi đã thấy đơn về Orders của BurgerPrints, bạn có thể vào chỉnh sửa lại đơn hàng, thanh toán đơn hàng để đơn hàng được sản xuất và ship cho khách từ hệ thống của BurgerPrints.

preloader