connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guidelines for Mass Production of Products

Nhân bản sản phẩm số lượng lớn giúp người dùng có thể nhân bản ra nhiều sản phẩm dựa trên sản phẩm gốc. Để nhân bản sản phẩm số lượng lớn, bạn cần làm theo các bước sau.

Bước 1: Tại sản phẩm bạn muốn nhân bản số lượng lớn, ấn chọn vào biểu tượng (Bulk Duplicate)

Bước 2: Điều chỉnh tiêu đề và tải lên thiết kế mới. Tại đây, vui lòng đọc kỹ thông tin trước khi upload file thiết kế. Người bán có thể tải lên các thiết kế có kích thước khác với các thiết kế trong sản phẩm ban đầu. Đảm bảo những thiết kế đó đảm bảo độ chính xác để in với chất lượng tốt nhất. Bật “Use different size” (Sử dụng kích thước khác) để đồng ý với lựa chọn này.

  • Đối với các chiến dịch chứa sản phẩm Printed Apparel, chúng tôi lưu ý rằng bạn có thể sao chép hàng loạt tối đa 50 chiến dịch mới.
  • Đối với các chiến dịch chứa các sản phẩm Full Printed Apparel, chúng tôi lưu ý rằng bạn có thể sao chép hàng loạt tối đa 5 chiến dịch mới.

Bước 3: Ấn “Save” để lưu và hoàn thành nhân bản sản phẩm số lượng lớn.

*Ghi chú:

  • Người dùng không thể trùng lặp hàng loạt sản phẩm chứa nhiều hơn 1 loại tệp thiết kế. Ví dụ: với một sản phẩm chứa hai loại sản phẩm là Printed Tee và All over-print Hoodie, bạn không thể sao chép hàng loạt sản phẩm này. Các hoạt động bị từ chối sẽ hiển thị cảnh báo “You cannot bulk duplicate this campaign because it has more than one design” (Bạn không thể sao chép hàng loạt chiến dịch này vì chiến dịch có nhiều hơn một thiết kế).
  • Sau khi thực hiện sao y hàng loạt, hệ thống BurgerPrints sẽ gửi email thông báo cho bạn.
preloader