connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Viewing the Fulfillment Policy

Với những seller quan tâm đến việc fulfillment trên BurgerPrint chắc chắn không thể bỏ qua được thông tin về chính sách fulfillment của chúng tôi. Để xem thông tin Fulfillment policy bạn có thể xem bằng cách dưới đây.

Truy cập vào Dash, chọn Orders, sau đó chọn More Actions >> Fulfillment Policy.

Click vào bạn sẽ được đưa đến giao diện Fulfillment policy, tại đây chúng tôi đã đưa đầy đủ thông tin về chính sách Fulfillment.

Thông tin chính sách fulfillment của BurgerPrint

Ngoài ra, khi bạn đã đăng nhập vào hệ thống Dash của chúng tôi và đã lưu thông tin, bạn chỉ cần nhấn trực tiếp vào link này: https://dash.burgerprints.com/admin/policy để xem thông tin chi tiết Fulfillment policy.

preloader