connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Hide or Show a Series of Products

Để ẩn hoặc hiện một loạt sản phẩm vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần làm theo các bước sau đây.

  • Bước 1: Ấn chọn “Product” ở thanh điều hướng bên trái màn hình. Tại đây, danh sách các sản phẩm bạn đang có sẽ hiện ra. 
  • Bước 2: Bạn có thể chọn chỉnh sửa tất cả sản phẩm hoặc một số sản phẩm tuỳ theo yêu cầu bằng cách tích vào các ô vuông bên trái của danh sách sản phẩm
  • Bước 3: Ấn vào “More action”, rồi chọn “Set as draft” để ẩn hiện một loạt sản phẩm.

*Lưu ý: Để xem lại các sản phẩm đã ẩn hiện, tại danh sách sản phẩm, ấn chọn “Filter”. Tiếp tục ấn chọn “Status” rồi “Draft”. Cuối cùng ấn “Save”, danh sách các sản phẩm đã “Set as draft” sẽ hiện ra.

preloader