connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to Creating and Syncing Products from BurgerPrints to WooCommerce.

Tạo và đồng bộ sản phẩm từ BurgerPints lên Woocommerce, chỉ có thể tạo từ Products trên hệ thống của BurgerPrints. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để tạo và đồng bộ sản phẩm từ BurgerPrints lên Woocommerce, giúp bạn bán được sản phẩm trên cả hai nền tảng.

Để đồng bộ sản phẩm từ BurgerPrints lên Woocommerce bạn có thể đồng bộ ngay khi tạo đơn hoặc cũng có thể đồng bộ sau khi đơn đã tạo xong. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo được Product, bạn cần truy cập vào dashboard, sau đó nhấn chọn Products. Tại giao diện Product, nhấn chọn Create POD Product.

Bước 2: Trong giao diện Create Product, bạn có các tùy chọn thêm một hoặc nhiều loại sản phẩm có ở phần Add product type. Sau đó nhấn Save.

Bước 3: Lúc này bạn sẽ được đưa đến giao diện Design để lên design cho sản phẩm bạn đã chọn. Nhấn save sau khi lên xong.

Bước 4: Bạn điền các thông tin theo hướng dẫn, giống như bài hướng dẫn tạo Product trên BurgerPrints. Gồm các phần Info, Design, Mockup, Tag, Default image, SEO engine.

Tại phần Store channels nếu đã kết nối store Woocommerce với BurgePrints rồi, thì mục này sẽ hiển thị thông tin store trên Woocommerce. Nhấn vào thanh gạt sang phải để đồng bộ, sau đó nhấn Save. Vậy là bạn đã lên được sản phẩm trên Woocommerce khi tạo tại hệ thống của BurgerPrints.

Ngoài ra, để đồng bộ sản phẩm lên Woocommerce với các Product có sẵn, bạn chỉ cần nhấn vào tên Product đó để đến giao diện chỉnh sửa. 

Nhấn vào title Product đã lên trước đó tại Products

Tại đây ở mục Store channels, nhấn gạt sang phải để đồng bộ sản phẩm sẵn có lên Woocommerce. Sau đó nhấn Save để lưu lại. 

preloader