connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Guide to adding a series of products to the collection

Để thêm một loạt sản phẩm vào collection, bạn cần làm theo các bước sau đây.

  • Bước 1: Ấn chọn “Product” ở thanh điều hướng bên trái màn hình. Tại đây, danh sách các sản phẩm bạn đang có sẽ hiện ra. 
  • Bước 2: Bạn có thể chọn chỉnh sửa tất cả sản phẩm hoặc một số sản phẩm tuỳ theo yêu cầu bằng cách tích vào các ô vuông bên trái của danh sách sản phẩm
  • Bước 3: Ấn vào “More action”, rồi chọn “Add collections” để thêm bộ sưu tập cho hàng loạt sản phẩm
  • Bước 4: Sau khi chọn thêm Collection như mong muốn thì ấn “Submit” để lưu thông tin chỉnh sửa.
preloader