connect-telegram
How Can We Help?
Categories

Cam kết đơn Order With Label Từ Denali Fulfillment Center của BurgerPrints

1. Cam kết của chúng tôi

BurgerPrints cam kết tỷ lệ Tracking Active là 90% trong vòng 3 ngày làm việc (P+3) kể từ ngày thanh toán cho các đơn đặt hàng thuộc danh mục Order with Label sử dụng Denali Fulfillment Center.

Trong đó, P+3 được hiểu là kể từ thời điểm Payment cộng thêm 3 ngày làm việc (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ đã có thông báo trước). P+3 được tính toán chính xác đến từng phút kể từ thời điểm đơn hàng thanh toán thành công theo múi giờ Eastern Standard Time (EST) đến 3 ngày làm việc tiếp theo.

2. Chính sách bồi thường

2.1. Điều kiện được bồi thường

Trong trường hợp BurgerPrints không đạt được tỷ lệ Tracking Active 90% như đã cam kết ở mục 1 trong chu kỳ tính, tất cả những đơn hàng bị chậm sẽ được bồi thường. Theo đó, đối với các đơn hàng không đáp ứng cam kết, BurgerPrints sẽ bồi thường 100% giá trị thanh toán đơn hàng, đồng thời vẫn tiếp tục sản xuất và vận chuyển đơn hàng đó đến đúng địa chỉ.

2.2. Các trường hợp loại trừ khỏi cam kết

 • Bồi thường không được áp dụng cho những đơn hàng cần thay đổi, xác nhận về Label file, design, các thay đổi về mặt hàng, trả về kết quả từ chối đơn hàng chứa vi phạm bản quyền ở một số Fulfillment Center… trong thời gian xử lý.
 • Để đảm bảo thời gian sản xuất khắt khe, bồi thường không áp dụng cho những đơn hàng có từ 6 items trong đơn hàng trở lên.

3. Chu kỳ tính và thời gian hoàn trả bồi thường

3.1. Chu kỳ tính bồi thường

Chu kỳ tính được áp dụng theo tháng dương lịch, từ mùng 1 đến hết các ngày 28, 29, 30, 31 tuỳ theo chu kỳ tháng. Theo đó, sau 3 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng, BurgerPrints có trách nhiệm tổng hợp số liệu, xác định tỉ lệ lỗi trên đơn hàng và áp dụng công thức bồi thường trên các đơn hàng vi phạm cam kết. Báo cáo sẽ được gửi cho Người bán kiểm tra và xác nhận theo chính sách đã ban hành tại văn bản này.

3.2. Thời gian hoàn trả bồi thường

Các đơn hàng thuộc phạm vi bồi thường theo thỏa thuận, sau khi được khách hàng xác nhận, BurgerPrints sẽ thực hiện bồi thường trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo.

Số tiền bồi thường được trả về B-wallet để thực hiện chi tiêu cho các dịch vụ fulfillment trên BurgerPrints, không được phép quy đổi thành tiền mặt hoặc rút về các tài khoản thanh toán khác.

4. Sản phẩm và dịch vụ cam kết

Cam kết được áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc danh mục Order with Label có sử dụng sản phẩm của Denali Fulfillment Center khi thanh toán đơn hàng.

5. Phí dịch vụ

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Order with Label tại Denali Fulfillment Center, BurgerPrints sẽ thu mức phí là $1 trên mỗi mặt hàng (item). Phí này phục vụ cho các hoạt động sản xuất ưu tiên và vận chuyển ưu tiên, đã bao gồm phí dán label.

Trong trường hợp này, các loại chi phí được tính toán trên đơn hàng như sau:

 • Base cost: Chi phí phôi và in trên một mặt hàng cụ thể.
 • Phí xử lý: $1 được hiểu là chi phí sản xuất và vận chuyển ưu tiên được tính trên mỗi mặt hàng trong đơn hàng.

Để đảm bảo vận chuyển ưu tiên vận hành đúng, BurgerPrints chỉ nhận và chịu trách nhiệm với các đơn đặt hàng sử dụng nhãn vận chuyển của USPS, bao gồm các dịch vụ USPS Ground Advantage, USPS Priority, USPS Priority Express.

6. Thanh toán đơn hàng và Huỷ bỏ đơn hàng

6.1. Thanh toán đơn hàng

 • Khách hàng cần thanh toán đơn hàng trước 17:00 (GMT+7) để đảm bảo đơn hàng được kiểm tra và vào sản xuất theo múi giờ US.
 • Khách hàng cần thực hiện thanh toán thủ công (thay vì auto payment) nếu đặt hàng từ khoảng 15:00-17:00 (GMT +7) để đảm bảo đơn hàng được thanh toán ngay lập tức.

6.2. Huỷ bỏ đơn đặt hàng

 • Để đảm bảo yêu cầu về sản xuất nhanh, BurgerPrints sẽ từ chối mọi yêu cầu về huỷ bỏ đơn đặt hàng sau khi đã thanh toán. 
 • Các đơn đặt hàng được yêu cầu sửa đổi thông tin sẽ bị loại khỏi danh sách đơn đặt hàng áp dụng bồi thường nếu phát sinh trách nhiệm.

7. Hoàn tiền và Sản xuất đơn đặt hàng thay thế

 • Khi phát sinh lỗi về hàng hoá sau nhận, BurgerPrints chỉ áp dụng chính sách hoàn tiền cho đơn hàng. Không áp dụng chính sách sản xuất đơn đặt hàng thay thế với số theo dõi mới.
 • Đối với đơn đặt hàng đã được hoàn tiền do muộn Tracking Active, BurgerPrints được miễn trừ trách nhiệm bồi thường các lỗi sau nhận với đơn đặt hàng đó.

8. Trách Nhiệm

8.1. Trách nhiệm của BurgerPrints

 • BurgerPrints có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động sản xuất nhanh, vận chuyển nhanh đạt cam kết kích hoạt trạng thái vận chuyển đầu tiên của đơn hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi Người bán thanh toán thành công cho đơn đặt hàng.
 • BurgerPrints có trách nhiệm thực hiện cam kết bồi thường 100% giá trị thanh toán đơn hàng nếu không đáp ứng yêu cầu theo diễn giải tại mục 1 và 2. 
 • BurgerPrints có trách nhiệm cung cấp bảng thống kê số liệu xử lý hàng hóa ngay khi khách hàng yêu cầu. Hoàn tiền được thực hiện dựa trên số liệu được hai bên xác nhận tính chính xác và Khách hàng sẽ nhận hoàn tiền về B-wallet.
 • BurgerPrints không chịu trách nhiệm về các sự chậm trễ hoặc thất bại do bất khả kháng hoặc các tình huống không thể kiểm soát được trong quá trình giao hàng bởi loại nhãn vận chuyển hay dịch vụ vận chuyển mà người bán đã mua tại nền tảng khác.
 • BurgerPrints có quyền từ chối cung cấp dịch vụ ưu tiên nếu khách hàng không cung cấp dự kiến bán hàng chi tiết hoặc dự kiến về khả năng đột biến về sản lượng trong quá trình làm việc.

8.2. Trách nhiệm của Khách hàng

 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo việc lựa chọn đúng sản phẩm dịch vụ, nạp tiềnthanh toán được xử lý đúng theo yêu cầu tại mục 4 và 5 để được hưởng chính sách cam kết.
 • Khách hàng cần hiểu rõ về chính sách huỷ bỏ, hoàn tiền và sản xuất thay thế đã được nhắc đến tại các mục 6.2mục 7.
 • Khách hàng cần tuân thủ các chính sách nhận đơn hàng liên quan đến thiết kế vi phạm bản quyền, định dạng nhãn vận chuyển theo yêu cầu của BurgerPrints.
 • Khách hàng có trách nhiệm làm rõ về nhu cầu đặt hàng tại các thời điểm bán hàng hoặc có trách nhiệm phản hồi rõ ràng khi được liên hệ hỗ trợ bởi đội ngũ Chăm sóc khách hàng. Điều này đảm bảo rằng BurgerPrints và khách hàng có sự đồng hành chuẩn bị tốt nhất cho việc sản xuất nhanh chóng cho dịch vụ này.
preloader