connect-telegram

Trợ lý cài đặt WooCommerce

Trợ lý cài đặt WooCommerce

Nền tảng thương mại điện tử tùy chỉnh WooCommerce cung cấp nhiều tùy chọn có sẵn để cấu hình. Trợ lý cài đặt WooCommerce hướng dẫn bạn từng bước để cấu hình cửa hàng của bạn một cách tối ưu để nhanh chóng hoạt động cho khách hàng đầu tiên của bạn!
Trợ lý cài đặt hiển thị ngay khi tiện ích mở rộng WooCommerce được kích hoạt. Nó cho phép bạn bắt đầu nhập các chi tiết quan trọng liên quan đến cửa hàng của bạn: vị trí địa lý, ngành nghề, loại sản phẩm, v.v.
Một danh sách kiểm tra cũng được cung cấp để bạn kiểm tra tất cả các bước cấu hình cửa hàng của bạn để nó có thể hoạt động nhanh chóng.

Chi tiết cửa hàng

Bước này cho phép bạn cung cấp vị trí địa lý của cửa hàng và chỉ ra nếu bạn đang cấu hình cửa hàng này cho một khách hàng.

Chi tiết cửa hàng - WooCommerce

Cải thiện WooCommerce

Một cửa sổ chứa sẽ hiển thị để đề xuất bạn tham gia cải thiện WooCommerce. Để tham gia, chỉ cần đánh dấu vào ô “Có, tôi muốn tham gia” (Yes, count me in!).

Ngành nghề của cửa hàng

Chọn một hoặc nhiều ngành nghề của cửa hàng của bạn. Chọn tùy chọn “Khác” nếu ngành nghề của bạn không được đề cập đến.

Loại sản phẩm của cửa hàng

Chọn loại sản phẩm mà bạn dự định bán trong cửa hàng của mình và khám phá các tùy chọn khác nhau (đăng ký, thành viên, vv). Nếu bạn chọn một tùy chọn trả phí, bạn có thể xác nhận mua hàng của mình ở bước cuối cùng của Trợ lý cài đặt.

Chi tiết về công ty

Bước này cho phép bạn chỉ ra các thông tin bổ sung liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn, điều này sẽ giúp chúng tôi tùy chỉnh WooCommerce theo nhu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể cài đặt các công cụ tiếp thị hữu ích giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

  • Mailchimp for WooCommerce (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh): Phần mở rộng này cho phép tự động gửi email, gửi email quảng cáo và tạo danh sách gửi thư.
  • Facebook for WooCommerce (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh): Phần mở rộng này cho phép bạn trình bày sản phẩm của mình trên Facebook.
  • Google Ads for WooCommerce (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh): Phần mở rộng này cho phép bạn nổi bật sản phẩm của mình trên bất kỳ nền tảng Google nào (trình tìm kiếm, YouTube, Gmail, v.v.).

Các tiện ích mở rộng và dịch vụ này có thể bị vô hiệu hoá và gỡ cài đặt sau này nếu bạn quyết định không sử dụng chúng nữa.

Giao diện cửa hàng

Chọn vẻ ngoài của cửa hàng của bạn. Có nhiều tùy chọn có sẵn:

  • Tiếp tục sử dụng giao diện hiện tại của bạn, nếu bạn đã có một.
  • Chọn một giao diện mới từ các tùy chọn miễn phí và trả phí của chúng tôi.
  • Tải lên một giao diện. Tùy chọn này có sẵn ở cuối trang.

Bạn có thể thay đổi giao diện bất cứ khi nào và chỉnh sửa sau này.

Tối ưu hoá cửa hàng của bạn với Jetpack và Dịch vụ WooCommerce

Nếu bạn muốn tự động tính toán thuế bán hàng hoặc in nhãn gửi hàng, chúng tôi đề nghị cài đặt các tiện ích mở rộng Jetpack và Dịch vụ WooCommerce. Chúng sẽ làm cho việc cấu hình cửa hàng của bạn trở nên đơn giản hơn. Có thể vô hiệu hóa và gỡ cài đặt các tiện ích mở rộng này sau này nếu bạn không muốn sử dụng chúng nữa. Không có bắt buộc.

Danh sách kiểm tra cấu hình cửa hàng

Sau khi bạn hoàn thành hoặc bỏ qua bước “Chi tiết cửa hàng”, bạn sẽ truy cập danh sách các công việc quan trọng cần hoàn thành để cửa hàng của bạn sẵn sàng hoạt động. Các công việc trong danh sách kiểm tra này hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết để hoàn thành cấu hình cửa hàng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bạn có thể thực hiện những công việc này bất cứ lúc nào và sau đó quay lại danh sách kiểm tra.

Chi tiết cửa hàng

Nhiệm vụ này cho phép bạn quay lại “Chi tiết cửa hàng” để chỉnh sửa thông tin cửa hàng của bạn hoặc thêm thông tin bị thiếu nếu bạn đã bỏ qua bước này.

Mua và cài đặt mở rộng

Nếu bạn đã chọn một tiện ích mở rộng hoặc giao diện trả phí trong quá trình “Chi tiết cửa hàng”, công việc này cho phép bạn xác nhận mua hàng của bạn. Chỉ cần nhấp vào “Mua và cài đặt” (Purchase & install now) để được chuyển hướng đến trang thanh toán woocommerce.com và hoàn thành mua hàng của bạn.

Thêm sản phẩm

Với công việc này, chúng tôi hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết để thêm sản phẩm theo cách thủ công, nhập sản phẩm qua tệp CSV hoặc di chuyển sản phẩm của bạn từ một nền tảng khác.

  • Ajouter manuellement : Xem tài liệu Thêm và quản lý sản phẩm để biết các bước liên quan đến việc tạo sản phẩm.
  • Importer via un fichier CSV : Xem tài liệu Nhập/Xuất sản phẩm ở định dạng CSV để biết các bước liên quan đến việc nhập sản phẩm. Bạn có thể sử dụng tệp CSV mẫu này để tiến hành thử nghiệm nhập sản phẩm.
  • Migrer depuis une autre plateforme : Xem tài liệu của tiện ích mở rộng Cart2Cart (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) để tìm hiểu thêm về việc sử dụng một dịch vụ di chuyển sản phẩm.
  • Importer des données de démonstration : Nếu bạn muốn thử nghiệm cửa hàng trước khi thêm sản phẩm của riêng bạn, bạn có thể nhập dữ liệu mẫu để xem trước cửa hàng của bạn với sản phẩm. Để biết hướng dẫn chi tiết, xem tài liệu Nhập dữ liệu mẫu WooCommerce (liên kết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Tùy chỉnh cửa hàng

Công việc này giúp bạn tuỳ chỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader