connect-telegram

Triggers

Khi tạo một luồng công việc, việc chọn một trigger là một trong những quyết định đầu tiên bạn thực hiện. Luồng công việc của bạn sẽ dựa vào trigger mà bạn quyết định sử dụng, cho dù đó là một giỏ hàng bị bỏ quên hay một đơn hàng đã hoàn thành trong cửa hàng WooCommerce của bạn. Mỗi trigger mô tả một hoàn cảnh có thể xảy ra và cho phép bạn tự động hóa các phản ứng cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader