connect-telegram

Triggers không đồng bộ

Triggers không đồng bộ

AutomateWoo xử lý một số triggers không đồng bộ, điều này có nghĩa là chúng được tách ra khỏi sự kiện chính và bị trì hoãn một chút. Lý do chính cho điều này là để tăng tốc độ của các sự kiện như quá trình thanh toán và để tránh các vấn đề về thời gian chờ liên quan đến các quá trình phức tạp như việc gia hạn đăng ký.

AutomateWoo 4.8 đã thêm khả năng cho sự kiện không đồng bộ chạy tức thì trong hầu hết các trường hợp mà vẫn được tách ra khỏi sự kiện gốc. Nếu việc chạy tức thì thất bại, sự kiện không đồng bộ sẽ sau đó cố gắng chạy thông qua WP Cron. Trong trường hợp này, sự kiện sẽ bị trì hoãn 1-2 phút nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn.

Danh sách các triggers không đồng bộ:

Danh sách các triggers không đồng bộ:

 • Tài khoản khách hàng được tạo
 • Thành viên được tạo
 • Trạng thái đơn hàng thay đổi
 • Đơn hàng đang xử lý
 • Đơn hàng đã hoàn thành
 • Đơn hàng chờ thanh toán
 • Đơn hàng đang chờ
 • Đơn hàng đã hủy
 • Đơn hàng đã được hoàn tiền
 • Đơn hàng được tạo
 • Đơn hàng được tạo – Mỗi mặt hàng
 • Đơn hàng đã thanh toán
 • Đơn hàng đã thanh toán – Mỗi mặt hàng
 • Đơn hàng bao gồm sản phẩm từ Thuật ngữ phân loại
 • Đơn hàng bao gồm sự biến đổi sản phẩm với thuộc tính cụ thể
 • Trạng thái đăng ký đổi
 • Trạng thái đăng ký đổi – Mỗi mặt hàng
 • Đăng ký được tạo
 • Thanh toán gia hạn đăng ký hoàn tất
 • Thanh toán gia hạn đăng ký thất bại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader