connect-telegram

Tích hợp với Zoho Books & Inventory

Tổng quan

Plugin Tích hợp Zoho Books & Inventory cung cấp ba nguồn cấp dữ liệu được tạo sẵn: Contacts, Invoice, và Items để đồng bộ dữ liệu đối tượng WooCommerce tương ứng với Zoho Books và Inventory. Bạn có thể tạo nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh để thu thập dữ liệu theo nhu cầu cụ thể của mình.

Tính năng

  • Kết nối WooCommerce với Zoho Books & Inventory cùng một lúc
  • Đồng bộ dữ liệu mới tạo hoặc lịch sử.
  • Sử dụng cả nguồn cấp dữ liệu mặc định và tùy chỉnh
  • Đồng bộ dữ liệu hàng loạt, Đồng bộ một lần và Đồng bộ tự động đều có sẵn.
  • Xuất các bản ghi chi tiết trong một tệp .log.
  • Thiết lập đồng bộ dữ liệu thời gian thực

Cài đặt và Cấu hình

Bước đầu tiên để kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với Zoho Books hoặc Inventory bắt đầu với việc cài đặt plugin Tích hợp WooCommerce Zoho Books của chúng tôi và tạo một tài khoản Zoho Books.

Bước 1 – Cài đặt Plugin

  • Tải tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  • Từ 1 của bạn , truy cập vào Plugins > Add New .
  • Nhấp vào nút Upload Plugin và chọn tệp zip bạn đã tải về.
  • Install

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader