connect-telegram

Thêm và quản lý sản phẩm

Thêm một sản phẩm

Trước khi thêm sản phẩm đầu tiên của bạn, hãy làm quen với cách hoạt động của các danh mục sản phẩm, nhãn và thuộc tính.

Danh mục sản phẩm

Các danh mục và nhãn sản phẩm hoạt động giống như danh mục và nhãn bình thường mà bạn có khi viết bài đăng trên WordPress. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và chọn chúng bất cứ lúc nào. Điều này có thể được thực hiện khi bạn tạo một sản phẩm lần đầu tiên hoặc khi bạn quay lại để chỉnh sửa sản phẩm hoặc danh mục / nhãn cụ thể.

Các thuộc tính

Bạn có thể thêm cho từng sản phẩm, hoặc bạn có thể cấu hình các thuộc tính toàn cầu để cửa hàng của bạn sử dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo: Gestión de categorías de productos, etiquetas y atributos .

Các loại sản phẩm

Với các thuộc tính, danh mục và quản lý hàng tồn, chúng ta có thể bắt đầu thêm sản phẩm. Khi thêm một sản phẩm, điều đầu tiên bạn cần quyết định là loại sản phẩm gì.

  • Simple : bao gồm phần lớn số lượng các sản phẩm mà bạn có thể bán. Sản phẩm đơn giản được vận chuyển và không có tùy chọn. Ví dụ, một cuốn sách.
  • Agrupado : một bộ sưu tập các sản phẩm liên quan mà có thể được mua riêng lẻ và chỉ bao gồm các sản phẩm đơn giản. Ví dụ, một bộ sáu ly uống.
  • Virtual : một loại không cần vận chuyển. Ví dụ, một dịch vụ. Khi kích hoạt, tất cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader