connect-telegram

Thay đổi Giá Của Đặt Phòng Dựa Trên Thời Gian Lưu Trú

Tình huống

Khách sạn hoặc đại lý cho thuê tài sản muốn cung cấp các phòng có giá dựa theo thời gian lưu trú. Thời gian lưu trú dài hơn sẽ nhận được mức giá giảm. Giá cơ bản là 30USD.

 • Nếu khách đặt chỉ 1 ngày, giá thì là 30USD/ngày
 • Nếu khách đặt 2-4 ngày, thì giá là 27USD/ngày
 • Nếu khách đặt 5-8 ngày thì giá là 24USD/ngày

Sản phẩm Sử dụng

Thiết lập và Cấu hình

Trong ví dụ này, mỗi ngày sẽ được xem là một khối. Chi phí Khối sẽ bằng với chi phí mỗi khối (hoặc ngày trong trường hợp này) trong phạm vi khối đó và các khối trước đó.

Tạo Sản phẩm

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một Sản phẩm Đặt được.

 1. Trong thanh bên của Trang Quản trị WordPress của bạn, nhấn vào Products .
 2. Nhấn vào nút Add New ở trên.
 3. Dưới Product data chọn Sản phẩm Đặt được .
 4. Bên cạnh hộp Product data chúng ta sẽ đánh dấu vào các ô checkbox cho Virtual Has Persons .
 5. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã kích hoạt Pass shipping/tax . Bạn không cần thực hiện bước này trừ khi bạn muốn chuyển những chi phí này cho Nhà cung cấp Sản phẩm.

Tab Chung

 • Sản phẩm là Ảo (không cần vận chuyển bất kỳ thứ gì).
 • Sản phẩm có Bookings duration đặt thành FixCustomer defined blocks of 1 day(s) .
 • Sản phẩm có Minimum duration đặt thành 1 .
 • Sản phẩm có Maximum duration đặt thành 8 .

Tab Chi phí

Đặt 1 ngày sẽ tốn $30/ngày. Đặt 2-4 ngày sẽ tốn $27/ngày và đặt 5-8 ngày sẽ tốn $24/ngày. Cho nên bạn trả ít hơn mỗi ngày càng nhiều ngày bạn đặt.

 • Sản phẩm có Base Cost đặt thành 0 .
 • Sản phẩm có Block Cost đặt thành 0

Please note : Cách cài đặt này không hoạt động với WooCommerce Accommodation Bookings .

Câu hỏi và Phản hồi

Có câu hỏi trước khi bạn mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu trước khi bán. Đã mua và cần sự hỗ trợ? Liên hệ với một Kỹ sư Hạnh phúc qua Bàn Giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader