connect-telegram

Tải xuống hóa đơn PDF từ Woo.com

Khi bạn đặt một đơn hàng trên Woo.com, một email với chi tiết về đơn hàng đó sẽ được gửi cho bạn.

Tải xuống hóa đơn

Nếu bạn cần hóa đơn dưới dạng PDF, bạn có thể lấy nó từ tài khoản Woo.com của bạn.

1/ Đi tới: Woo.com > Tài khoản của tôi > Đơn hàng .

2/ Tìm đơn hàng mà bạn muốn hóa đơn.

3/ Chọn “Xem” hoặc nhấp vào số đơn hàng.

Nhấn nút xem bên cạnh đơn hàng

4/ Bên dưới danh sách sản phẩm trong đơn hàng, chọn “Tải xuống hóa đơn PDF”

Chọn Tải xuống hóa đơn PDF

Câu hỏi và hỗ trợ

Bạn vẫn còn câu hỏi và cần hỗ trợ?

  • Liên hệ với một Kỹ sư Hạnh phúc qua Bàn giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các tiện ích mở rộng được phát triển bởi và/hoặc bán trên Woo.com, và khách hàng Jetpack/WordPress.com.
  • Nếu bạn không phải là khách hàng, chúng tôi khuyên bạn tìm kiếm sự giúp đỡ trên Diễn đàn Hỗ trợ WooCommerce hoặc thuê một agency WooExpert. Họ là các agency đáng tin cậy với những thành tựu vững chắc trong việc xây dựng các cửa hàng trực tuyến có thể tùy chỉnh cao, có thể mở rộng. Tìm hiểu thêm về các agency WooExpert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader