connect-telegram

Tài liệu chủ đề Everglow

Trước khi bắt đầu

(Tùy chọn) Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn tất cài đặt đăng ký WooCommerce sau khi hoàn tất đơn hàng/mua hàng. Nó sẽ giúp bạn cài đặt chủ đề/tiện ích mở rộng của mình và cập nhật chúng.

Cài đặt

Prerequisite: Đảm bảo rằng bạn đã tải xuống gói chủ đề từ phần Tải xuống dưới tài khoản WooCommerce của bạn.

Phương pháp 1 (qua bảng điều khiển WordPress)

Đây là cách đơn giản và trực tiếp để cài đặt chủ đề cho trang web của bạn. Tại đây, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn để cài đặt chủ đề từng bước,

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn và đi đến Appearance > Themes .
 2. Nhấp chuột vào Add New sau đó nhấp chuột vào Upload theme .
 3. Nhấn vào Chọn tệp và tìm everglow.zip từ máy tính của bạn.
 4. Nhấn Cài đặt ngay. Một khi chủ đề được cài đặt thành công, bạn có thể kích hoạt chủ đề.

Phương pháp 2 (qua FTP)

 1. Giải nén gói chủ đề thực sự everglow.zip vào thư mục “everglow”
 2. Đăng nhập/Kết nối đến máy chủ của bạn qua FTP Client
 3. Đi đến wp-content/themes/ tại thư mục WordPress đã cài đặt.
 4. Tải lên thư mục everglow (Bây giờ bạn đã cài đặt thành công chủ đề).
 5. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress và đi đến Appearance -> Themes và kích hoạt chủ đề everglow

Nhập mẫu Demo

Prerequisite: Chắc chắn rằng bạn đã cài đặt & kích hoạt Everglow chủ đề trước khi tiến hành nhập.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản WordPress mới để nhập demos. Quy trình nhập không loại bỏ hoặc ghi đè bất kỳ nội dung hiện có trên trang web của bạn.

Để làm cho quá trình tạo trang web của bạn nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể bắt đầu với các demo hoặc trang đã được xây dựng sẵn. Tại đây, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn từng bước để nhập nội dung demo.

 1. Đi đến Bảng điều khiển WordPress của bạn và nhấp Appearance > Demo Import menu từ phần menu bên trái.
 2. Check/uncheck các tùy chọn dựa trên nhu cầu của bạn và nhấp Import All .
 3. Bây giờ, nó sẽ mất một vài phút (5 – 30 phút) dựa trên khả năng server & mạng của bạn để hoàn tất quy trình nhập toàn bộ.

Mẫu khối

Mẫu khối là bố cục khối đã được định trước có sẵn từ thanh tab mẫu của bộ chèn khối. Sau khi chèn vào nội dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader