connect-telegram

So sánh Sản phẩm Pro

Note : So sánh Sản phẩm Pro đã được ngừng phát hành nhưng vẫn sẽ hoạt động cho những người sở hữu hiện tại. So Sánh Sản phẩm là phiên bản thay thế của nó.

So Sánh Sản phẩm Pro sử dụng các danh mục sản phẩm WooCommerce hiện có của bạn và thuộc tính sản phẩm để tạo một so sánh cho mỗi sản phẩm trên trang web của bạn. Các tính năng này sau đó có thể được cấu hình để được so sánh – cạnh cạnh, tính năng theo tính năng và giá cả theo giá cả trên một màn hình pop-up đơn, trên trang. Sản phẩm trong màn hình pop-up có thể được thêm vào giỏ hàng – nếu sản phẩm có khả năng đó – và có thể in ra bản cứng, nếu cần.

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ tài khoản Woo.com của bạn.
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải xuống.
  3. Activate mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Quản lý Plugin .

Cài đặt quản trị

Khi WooCommerce So Sánh Sản phẩm được cài đặt và kích hoạt, nó tự tạo ra một phần quản trị So Sánh WC trên trang web WooCommerce của bạn. So Sánh Sản phẩm Pro Màn hình quản trị

Image Legend Để truy cập cài đặt So sánh Sản phẩm Pro, hãy truy cập vào: WordPress Admin > WC Compare . Nó mở ba tab: 1. Cài đặt – cài đặt giao diện cho tiện ích mở rộng. 2. Tính năng – Quản lý danh mục và tính năng. 3. Sản phẩm – Quản lý So Sánh Sản phẩm Express.

Nội dung được tạo sau khi Cài Đặt

Khi bạn cài đặt và kích hoạt So Sánh Sản phẩm, nó tự động:

  • Tạo tất cả các danh mục Sản phẩm và Phụ danh mục hiện có của bạn thành => So Sánh Danh mục
  • Tạo tất cả các Thuộc tính Sản phẩm hiện có của bạn thành => tính năng sản phẩm có thể so sánh
  • Tạo tất cả các Thuộc Tính Sản phẩm hiện có của bạn thành => dữ liệu mô tả tính năng sản phẩm có thể so sánh

Image Legend: 1. Để xem các Danh mục So sánh và các Tính năng đã được tạo tự động đi đến wp_admin > Woocommerce > Product Comparison 2. Nhấp vào tab Tính năng 3. Tất cả các Danh mục Sản phẩm và Phụ danh mục của bạn đã được tạo tự động thành Danh mục So sánh. Chúng được hiển thị dưới dạng thanh nổi mà bạn có thể kéo và thả thành bất kỳ trật tự nào. 4. Tất cả các Thuộc Tính Sản phẩm của site của bạn đã được tạo tự động thành tính năng so sánh và hiển thị trong bảng ‘Chưa Gán’ tính năng nằm dưới các Danh mục So sánh ở phần dưới của trang tờ tab tính năng. Chỉnh sửa từng tính năng và gán nó cho một hoặc nhiều Danh mục So sánh. Mỗi Thuộc Tính Sản phẩm được tạo tự động như dữ liệu trường đầu vào Tính năng So Sánh cho bạn trong định dạng chọn nhiều ô kiểm. Bạn sẽ thấy điều này khi bạn chỉnh sửa từng Tính năng So sánh – Xem mục tab Tính năng để biết thêm chi tiết.

So sánh Sản phẩm cho bạn độ linh hoạt tối đa để tạo ra các Danh mục So Sánh tùy chỉnh của riêng bạn , tính năng và giá trị tính năng hoàn toàn độc lập với các Danh mục Sản phẩm và Thuộc tính WooCommerce cũng như các Thuộc tính.

Smart Sync </

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader