connect-telegram

Phiếu giảm giá điều kiện cho WooCommerce

Cung cấp giảm giá phù hợp nhất tại thời điểm hoàn hảo

Khách hàng yêu thích những phiếu giảm giá, đừng để họ bỏ lỡ một thỏa thuận tuyệt vời. Để tối đa hóa lượt chuyển đổi, hãy trình bày những ưu đãi và phiếu giảm giá tốt nhất của bạn theo nhiều hình thức cho khách mua sắm trên trang giỏ hàng, ngay khi họ đang hoàn tất đơn hàng.

Cài đặt

 1. Tải tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.
 2. Đến: Quản trị WordPress > Plugin > Thêm mới và tải lên Plugin với tệp bạn đã tải xuống với Chọn Tệp.
 3. Cài đặt bây giờ và kích hoạt tiện ích mở rộng.

Thiết lập và Cấu hình

 1. Đi tới: WooCommerce > Tiếp thị > Phiếu giảm giá.
 2. Thêm hoặc chỉnh sửa phiếu giảm giá và đi tới tab Phiếu giảm giá điều kiện.
 3. Đánh dấu vào hộp kiểm để sử dụng nó cho phiếu giảm giá điều kiện và cấu hình các cài đặt.
 4. Lưu thay đổi và cập nhật phiếu giảm giá.

Khách hàng sẽ nhận được phiếu giảm giá này trên trang giỏ hàng.

Phiếu giảm giá khi đăng ký

 1. Đi tới: Menu Phiếu giảm giá điều kiện > Phiếu giảm giá khi đăng ký
 2. Đánh dấu vào hộp kiểm để kích hoạt chức năng này.
 3. Cấu hình cài đặt email và lưu lại.
 4. Khung văn bản email hỗ trợ mã HTML.
 5. Nó sẽ tự động gửi email phiếu giảm giá khi đăng ký

Gửi phiếu giảm giá cho tất cả người dùng

 1. Đi tới: Menu Phiếu giảm giá điều kiện > Phiếu giảm giá cho tất cả người dùng
 2. Cấu hình cài đặt email và lưu lại.
 3. Khung văn bản email hỗ trợ mã HTML.
 4. Sau khi thiết lập, nhấp vào nút “Gửi tới tất cả người dùng”

PopUp & Biểu ngữ nổi

 1. Đi tới: Menu Phiếu giảm giá điều kiện > tất cả các ưu đãi
 2. Tạo ưu đãi mới.
 3. Chọn kiểu hiển thị popup / biểu ngữ.
 4. Chọn trang mà bạn muốn hiển thị.

Cách sử dụng

 • Cung cấp phiếu giảm giá trên trang giỏ hàng dựa trên điều kiện của bạn.
 • Hiển thị phiếu giảm giá trên cửa sổ popup xinh đẹp HOẶC trên banner dính trên bất kỳ trang nào, để những người mua sắm có thể tận dụng khi họ truy cập trang đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader