connect-telegram

Phiếu Geniki Taxydromiki cho WooCommerce

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống với Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Trình cắm/Tiện ích mở rộng .

Chứng thực Dịch vụ Web Geniki Taxydromiki

*Trước khi bắt đầu, bạn nên yêu cầu thông tin chứng thực cho Dịch vụ Web Geniki Taxydromiki từ chi nhánh Geniki Taxydromiki địa phương hoặc gọi (0030) 210 3407000 hoặc gửi  email yêu cầu Geniki Taxydromiki Web Services đến info@taxydromiki.gr Đảm bảo rằng SOAP được kích hoạt trên gói hosting của bạn (Hầu hết các nhà cung cấp hosting đã kích hoạt SOAP nếu chưa, yêu cầu nhà cung cấp hosting của bạn kích hoạt nó cho bạn).

Thiết lập và Cấu hình

Để cài đặt cửa hàng của bạn với Geniki Taxydromiki Voucher for WooCommerce :

 1. Đi đến: WooCommerce > Settings > WPSlash Voucher Settings .
 2. Hoàn tất tất cả các thông tin chứng thực bạn nhận được từ Geniki Taxydromiki
 3. Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn để tự động gửi mã theo dõi cho khách hàng hoặc kích hoạt dịch vụ bổ sung từ Geniki Taxydromiki .
 4. Nếu bạn muốn tự động theo dõi mọi đơn hàng, bạn cũng có thể kích hoạt theo dõi tự động. Điều này sẽ tạo ra hai trạng thái đơn hàng mới, Delivery Completed Delivery Denied . Plugin sẽ tự động theo dõi mọi đơn hàng cho đến khi được giao hoặc bị từ chối bởi người nhận.
 5. Kiểm tra tùy chọn Enable Geniki Taxydromiki Web Services
 6. Lưu thay đổi.

Sử dụng

 1. Đi đến WooCommerce > Orders
 2. Bên trái nút, bạn sẽ thấy rằng có một số tùy chọn cho phiếu trước khi tạo nó. Bạn có thể thay đổi số lượng gói hàng hoặc chọn dịch vụ bổ sung Saturday Delivery.
 3. Nhấn Nút Phiếu và chọn Geniki Taxydromiki
 4. Phiếu của bạn sẽ tự động được tạo.
 5. Bạn có thể Print , Cancel hoặc Trace Phiếu bạn vừa tạo

Khắc phục sự cố

Những lỗi hoặc vấn đề đã biết và cách giải quyết chúng.

Câu hỏi thường gặp

Có thể tự động tạo phiếu không ?

Có, bạn có thể tự động tạo phiếu trong khi bạn đang thay đổi trạng thái cho đơn hàng thành Hoàn tất. Bạn phải đầu tiên kích hoạt tùy chọn này dưới

WooCommerce

>

Cài đặt

>

Cài đặt phiếu WPSlash


Làm thế nào để thông báo cho khách hàng về dịch vụ giao hàng và số theo dõi?

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn

Kích hoạt Tự động Gửi mã Theo dõi

dưới

WooCommerce

>

Cài đặt

>

Cài đặt phiếu WPSlash .

Một email được tự động gửi khi bạn đánh dấu đơn hàng là hoàn tất


Có cách nào để in số lượng lớn tất cả các phiếu đã tạo từ Geniki Taxydromiki không?

Có, bạn có thể in số lượng lớn tất cả các phiếu theo ngày bằng cách điều hướng đến

WooCommerce

>

Geniki Taxydromiki

.


Cách hoạt động chính xác của việc tự dò là gì?

Khi kích hoạt tự dò plugin

Phiếu Geniki Taxydromiki cho WooCommerce

sẽ thêm hai trạng thái đơn hàng mới (Giao hàng Hoàn tất và Giao hàng Bị từ chối) . Plugin sẽ kiểm tra trạng thái của mỗi đơn hàng mỗi giờ hoặc hai lần mỗi ngày(tùy thuộc vào những gì bạn đặt dưới

WooCommerce

>

Cài đặt

>

Cài đặt phiếu WPSlash

) và cập nhật tất cả đơn hàng tùy thuộc vào trạng thái.


Thanh toán khi nhận hàng (COD) được tự động thêm vào khi tạo phiếu không?

Có, Thanh toán khi nhận hàng (COD) tự động tạo phiếu với COD là một dịch vụ và tổng số tiền của đơn hàng (bao gồm bất kỳ phí nào).

Ghi chú

:

 1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn tất phiếu của bạn trước khi dịch vụ giao hàng nhận các gói hàng bằng cách điều hướng đến WooCommerce > Geniki Taxydromiki
 2. Bạn không thể hủy phiếu sau khi bạn hoàn thiện danh sách nhận

W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader