How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tích hợp Order Desk với BurgerPrints

Để tích hợp Order Desk với BurgerPrints, bạn thực hiện connect trực tiếp với app BurgerPrints trên Order Desk, thực hiện như sau:

Tích hợp trên hệ thống Order Desk

Bước 1: Bạn truy cập vào link Order Desk và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tìm biểu tượng INTEGRATIONS, chọn Manage Integrations.

Bước 3: Tìm chọn BurgerPrints, nhấn Enable.

Có thể tìm nhanh ở thanh tìm kiếm

Bước 4: Nhập mã API Key của BurgerPrints và nhấn Connect.

Để lấy API key từ BurgerPrints, bạn thực hiện tạo 1 Fulfillment Store theo hướng dẫn Tại đây. Sau đó lấy API:

Tại biểu tượng cài đặt, chọn Fulfillment Store Setting, lấy API Key tại đây

Khi này, bạn đã kết nối Order Desk với BurgerPrints. Ở phần INTEGRATIONS đã hiển thị tag BurgerPrints, bạn muốn tùy chỉnh cài đặt thì nhấn vào để thay đổi các trường thông tin nếu muốn.

Ngoài ra, trên Order Desk cũng có bài hướng dẫn cách kết nối với BurgerPrints. Bạn có thể tham khảo tại đây.