How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo một ưu đãi Quantity Discount

Quantity Discount là chương trình khuyến khích khách hàng mua hàng, số lượng càng lớn chiết khấu càng cao. Ưu đãi được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm. |Và ưu đãi này có giá trị trên tất cả các sản phẩm của cửa hàng.

Để tạo một ưu đãi Quantity Discount, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Trong app SmartSell, ấn chọn nút “Create new”, lúc này danh sách các ưu đãi sẽ hiện ra, tiếp tục chọn “Buy more save more”.
  • Bước 2: Lựa chọn cửa hàng mà bạn muốn áp dụng ưu đãi
  • Bước 3: Nhập tiêu đề cho ưu đãi 
  • Bước 4: Nhập giá trị cho ưu đãi, số lượng tối thiểu và tối đa, quy tắc tính ưu đãi theo % hoặc $.
  • Bước 5: Chọn vị trí hiển thị ưu đãi, bên trên hoặc dưới nút “Add to cart”.
  • Bước 6: Ấn “Save” để lưu và kích hoạt ưu đãi. Hoặc chọn “Cancel” để huỷ ưu đãi vừa tạo.
preloader