How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn kích thước tải design/mockup

BurgerPrints đã hủy bỏ giới hạn kích thước khi tải design/mockup lên hệ thống để tạo sản phẩm, fulfill orders hay lưu trữ trong kho Media. Việc này giúp Seller thao tác thuận tiện hơn trên hệ thống thay vì phải lựa chọn các hình ảnh có kích thước lớn hơn 1000px * 1000px như trước đây. 

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các thiết kế đạt tiêu chuẩn sẽ giúp cho chất lượng in ấn tốt nhất. Vì thế, hãy đảm bảo các thiết kế mà bạn tải lên phù hợp đúng theo tiêu chuẩn gợi ý của BurgerPrints:

Với các sản phẩm in 2D (Printed Apparel)

  • Kích thước gợi ý: 4800×5400 | 2100×2400 | 4200×4800 | 2400×3200 | 2800×3200 | 4500×5400 | 2400×3197 | 4050×4650 | 3000×4000 | 4500×5000 | 3600×4795 | 4050×4050 | 3600×4800 | 4500×5100 pixels(WxH)
  • Độ phân giải: 300 DPI
  • Loại file: JPEG, PNG

Lưu ý:

  • Khổ in của những loại áo đặc biệt do thiết kế có túi (mặt trước của áo Unisex Hoodie, Unisex Zip Hoodie, Kid’s Hoodie/zip hoodie) ảnh hưởng đến kích thước vùng in thực tế ở mặt trước. Vì thế nên kích thước riêng phù hợp cho khổ in này là: 4200×3000 pixels, 300DPI.
  • Việc tạo đơn hàng fulfill bằng cách “Create campaign” với tệp thiết kế này sẽ KHÔNG hiển thị khổ in chuẩn cho các loại áo có túi. Vui lòng chọn “Add custom product” hoặc các cách thức tạo đơn hàng khác.

Với các sản phẩm in 3D (All over prints)

Với các sản phẩm in 3D (All over prints), vui lòng tải template của các sản phẩm tại đây.

Xem thêm hướng dẫn thiết kế theo template của BurgerPrints tại đây