connect-telegram

Giảm giá Số lượng cho WooCommerce

Tạo các ưu đãi giảm giá số lượng trên cửa hàng của bạn cho khách hàng sử dụng plugin giảm giá số lượng WooCommerce. Cung cấp các ưu đãi giảm giá dựa trên số lượng, mua X và nhận số lượng X, mua X và nhận Y, sản phẩm quà tặng và giảm giá chung.

Cài đặt

  1. Download file .zip của Bulk Discounts for WooCommerce từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. At the Admin Panel, go to Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải xuống sau khi mua.
  3. Install Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích Mở rộng .

Cấu hình Giảm giá Số lượng cho WooCommerce

Để bắt đầu cấu hình cho tiện ích mở rộng này, đi đến WooCommerce > Settings > Bulk Discount tại bảng điều khiển quản trị và nhấp vào “ Catalog Rules” .

Quy tắc Danh mục

Trong tab “ Catalog Rules ”, tất cả các quy tắc hiện có sẽ được hiển thị trong một bảng. Bạn có thể chỉnh sửa và xóa bất kỳ quy tắc nào từ đây. Giảm giá Số lượng WooCommerce

Thêm Quy tắc Mới

Nhấp “ Add Rule(s) ” để tạo quy tắc mới để tạo ra ưu đãi giảm giá. Giảm giá Số lượng Trong mỗi quy tắc, bạn có thể lựa chọn để tạo bất kỳ loại giảm giá nào từ 5 lựa chọn khác nhau. Giảm giá Số lượng

Dựa trên số lượng

Trong một quy tắc giảm giá dựa trên Quantity based , bạn có thể tạo một dải pricing table để cung cấp giảm giá trên các phạm vi số lượng khác nhau. Bạn có thể thêm nhiều phạm vi và cho phép fixed, percentage, or discounted prices . Giảm giá Số lượng Sau đó, bạn có thể chọn các products or categories cụ thể mà bạn muốn áp dụng quy tắc này. Giảm giá Số lượng Bạn cũng có thể hạn chế quy tắc này đến specific user roles và kích hoạt nó cho guest users cũng vậy. Giảm giá Số lượng

Mua X Nhận X

Trong loại quy tắc này, bạn có thể cho phép khách hàng buy a specific quantity item X and get the next (n) quantity at discount . Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm trong cùng một quy tắc bằng cách nhấp “ Add Products “. Bạn có thể áp dụng quy tắc này cho specific user roles and guest users . Giảm giá Số lượng

Mua X Nhận Y

Trong loại quy tắc này, bạn có thể cho phép khách hàng buy a specific quantity of item X and get a specific quantity of Y at discount . Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm trong cùng một quy tắc bằng cách nhấp “ Add Products “. Giảm giá Số lượng

Sản phẩm Quà tặng

Trong loại quy tắc này, bạn có thể cung cấp cho khách hàng một free product as a gift dựa trên various conditions như items in cart , total , subtotal , coupon code used , cart contains product , và cart contains category . Giảm giá Số lượng Bạn có thể thêm nhiều điều kiện bằng cách nhấp vào nút “ Add Conditions ”. Mối quan hệ giữa các điều kiện sẽ là “ And ”, có nghĩa là khách hàng chỉ nhận được quà khi tất cả các điều kiện đều được thoả mãn. Giảm giá Số lượng

Giảm giá Chung

Bạn có thể áp dụng giảm giá chung trên các sản phẩm hoặc danh mục cụ thể với sự giúp đỡ của quy tắc này. Áp dụng fixed , percentage , hoặc đặt discounted price . Bạn có thể cho phép giảm giá cho specific user roles guest users . Giảm giá Số lượng

Cài đặt Chung

Đi đến WooCommerce>Settings>Bulk Discounts và nhấp vào tab “ General Settings ”. Bạn có thể tùy chỉnh kiểu dáng và vị trí bảng giảm giá từ đây. Giảm giá Số lượng

Cài đặt Bảng

Đi đến the Table Settings tab để hide/show any column customize the text của bảng. Plugin giảm giá Số lượng WooCommerce

Hạn chế

Giảm giá không xuất hiện trên trang giỏ hàng khi nó được tạo ra với Divi Builder, nhưng nó hoạt động tốt trên trang thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader