connect-telegram

Email Khảo sát Sự hài lòng của Khách hàng (CSAT)

Các email Khảo sát Sự hài lòng của Khách hàng (CSAT) được gửi để đảm bảo đối tác phát triển của chúng tôi cung cấp đủ hỗ trợ chất lượng trên WooCommerce Marketplace.

Nhận email CSAT

Bạn sẽ nhận được email CSAT sau 7 ngày bạn gửi yêu cầu hỗ trợ. Người gửi sẽ là WooCommerce với chủ đề email là Phản hồi Vé Hỗ trợ .

Gửi phản hồi CSAT

Bạn sẽ nhận được các tùy chọn sau để đánh giá trải nghiệm hỗ trợ gần đây của bạn:

  • Rất tốt
  • Trung lập
  • Không tốt

Bạn cũng có cơ hội xác nhận rằng một đối tác phát triển đã phản hồi bạn và thời gian phản hồi, và gửi bất kỳ phản hồi thêm nào.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy phản hồi trong hộp thư đến và trước khi bạn đưa ra đánh giá, hãy kiểm tra các thư mục spam hoặc rác trong trường hợp có phản hồi cho vé của bạn được gửi đến đó.

Đánh giá phản hồi CSAT

Phản hồi CSAT sẽ được xem xét về độ chính xác. Ví dụ, nếu bạn nói rằng bạn không nhận được phản hồi nào, chúng tôi có thể tiến hành xác minh. Nếu cần, một đối tác phát triển có thể theo dõi để đảm bảo vấn đề hỗ trợ của bạn được giải quyết hoặc được xử lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader