connect-telegram

Dễ dàng Địa chỉ Thanh toán cho WooCommerce

Dễ dàng Địa chỉ Thanh toán cho WooCommerce là một plugin đơn giản không cần cấu hình, thay thế mẫu thanh toán hiện tại bằng tùy chọn chọn địa chỉ dựa trên các đơn đặt hàng đã đặt trước đó của khách hàng. Khách hàng có thể chỉnh sửa địa chỉ hiện tại hoặc thêm địa chỉ mới nếu họ muốn. Hộp địa chỉ sẽ được hiển thị cho khách hàng đã đăng nhập hoặc khách hàng đã đặt đơn hàng gần đây trên trang web của bạn. Khách hàng mới sẽ thấy biểu mẫu thanh toán vì chúng tôi không có thông tin của họ. Không cần cấu hình có nghĩa là sau khi bạn đã cài đặt plugin trên trang web của mình, bạn chỉ cần kích hoạt/hủy kích hoạt plugin để bật/tắt khối địa chỉ trên trang thanh toán.

Tính năng

  • Không cần cấu hình.
  • Tương thích với di động.
  • Quy trình thanh toán dễ dàng.

Cài đặt

Phần này mô tả cách cài đặt plugin và làm cho nó hoạt động.

  1. Tải về file easy-checkout-address-for-woocommerce.zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. Đi đến WordPress Admin > Plugins > Add New > Upload Plugin > Choose File và chọn file này.
  3. Nhấn Cài đặt và Kích hoạt tiện ích mở rộng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại Cài đặt và Quản lý Plugin .

Khu vực Địa chỉ Thanh toán

Dựa trên các đơn hàng đã đặt trước đó, chúng tôi tạo danh sách địa chỉ để khách hàng có thể chọn nơi họ muốn sản phẩm được giao. Vui lòng xem ảnh dưới đây để tham khảo: Billing Address Block

Danh sách Địa chỉ Thanh toán

Khách hàng có thể chọn/chỉnh sửa địa chỉ hiện có hoặc thêm địa chỉ mới. Vui lòng xem ảnh dưới đây để tham khảo: Billing Address List

Thay đổi/ Thêm mới Màn hình Địa chỉ

Khách hàng mới sẽ nhìn thấy biểu mẫu thanh toán vì chúng tôi không có thông tin của họ. Vui lòng xem hình dưới đây để tham khảo: Change / Add New Address Screen

Khu vực Địa chỉ Giao hàng

Chi tiết giao hàng cũng có thể được thay đổi giống như cách chúng tôi đã thay đổi chi tiết thanh toán. Shipping Address Block

Các câu hỏi thường gặp

Cách hoạt động như thế nào?

Khách hàng có thể chọn địa chỉ từ danh sách các địa chỉ dựa trên các đơn hàng trước đó thay vì biểu mẫu thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader