connect-telegram

Cost & Reports cho WooCommerce

Tiện ích mở rộng WooCommerce này tập trung vào giá cả, sử dụng giá mua, giá thành của hàng hóa và tỷ lệ mark-up để xác định lợi nhuận của sản phẩm của bạn. Nó đi kèm với các chức năng bulk hữu ích và thực hiện các phép tính dễ dàng trên các sản phẩm và các biến thể. Báo cáo bán hàng được bao gồm và hiển thị danh sách đơn hàng và sản phẩm.

Previous name on this extension: Calculate Your Price for WooCommerce

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải xuống bằng cách chọn Tệp.
  3. Activate kích hoạt tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại: Cài đặt và Quản lý tiện ích mở rộng .

Cài đặt và cấu hình

Settings for Cost & Reports

Để tìm cài đặt, đi đến: WooCommerce > Settings >  Cost & Reports

Cost & Reports có ba phần. Tổng quan, Tích hợp và Báo cáo, hãy đọc bên dưới hình chụp màn hình để biết thêm về các tùy chọn.

Cost & Reports - settings 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader