connect-telegram

Cổng Thanh Toán Quốc Tế Alipay

Cổng Thanh Toán Quốc Tế Alipay cho WooCommerce ” là một plugin cổng thanh toán WooCommerce.Lưu ý: Plugin cổng này chỉ thực hiện giao diện Quốc Tế với Alipay. Nó được thiết kế cho các nhà buôn bán có tài khoản ngân hàng ở ngoài đại lục Trung Quốc.Chấp nhận khách hàng từ Đại lục Trung Quốc mua hàng từ trang web của bạn:

 1. Bằng cách sử dụng thẻ Ghi nợ/Thẻ tín dụng hoặc tài khoản Alipay của họ.
 2. Thanh toán bằng Renminbi (Yuan).

Yêu cầu

 • PHP 5.3+ (hãy kiểm tra xem nhà cung cấp hosting của bạn có hỗ trợ không)
 • Một tài khoản thương gia Alipay Cross-Border đã được phê duyệt, từ http://global.alipay.com/

Cài đặt

 1. Download file .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải về bằng Choose File .
 3. Install Now Activate mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Mở rộng .

Cấu hình

Sau khi cài đặt, plugin có thể được cấu hình dưới “WooCommerce” -> “Settings” -> “Payment Gateways” -> “Alipay Cross-Border”.Nhập “Partner ID” và “Security Code” cho tài khoản Alipay của Thương gia. Làm theo cách sau:-

 1. 1. Đăng nhập vào phần quản lý của WordPress/WooCommerce mà bạn muốn cài đặt plugin “Cổng Thanh Toán Quốc Tế Alipay cho WooCommerce”.
 2. Đi đến “WooCommerce” –> “Settings” –> “Payment Gateways” –> “Alipay Cross-Border”
 3. Nhập “Partner ID” của Thương gia Alipay vào trường “Alipay Partner ID (PID)”.
 4. Nhập “Security Code” của Thương gia Alipay vào trường “Alipay Security Code”.

Plugin đã sẵn sàng để xử lý thanh toán. Bạn sẽ thấy “Alipay” (hoặc bất kì tên nào bạn đặt cho cổng thanh toán trong màn hình Settings,) trong danh sách cổng thanh toán có sẵn trong trang “Checkout” của WooCommerce.

 • Khách hàng chọn cổng thanh toán “Alipay” sẽ được chuyển đến màn hình thanh toán Alipay, khi họ ấn nút “Đặt đơn hàng”. Nếu họ thanh toán thành công, họ sẽ được trở lại màn hình “Đơn hàng đã nhận” của WooCommerce sau khi hoàn tất.
 • Từ góc nhìn của Thương gia, một khi thanh toán được phê duyệt, trạng thái đơn hàng sẽ thay đổi từ “pending” thành “processing” (khi thanh toán thành công). Hoặc từ “pending” thành “cancelled” nếu khách hàng không thanh toán.

Testing

Để xác nhận rằng plugin (và tài khoản Alipay của Thương gia) đều được cài đặt và hoạt động chính xác, bạn có thể muốn thực hiện một số giao dịch thử nghiệm. Alipay tạo điều kiện thuận lợi cho việc này bằng cách cung cấp một tài khoản thử nghiệm cho phép bạn thực hiện giao dịch thử nghiệm MIỄN PHÍ vào bất kì thời gian nào. Và plugin “Cổng Thanh Toán Quốc Tế Alipay cho WooCommerce” hỗ trợ những giao dịch thử nghiệm miện phí này. Tuy nhiên, vì các màn hình thanh toán Alipay chỉ có bằng tiếng Trung (không có bản dịch ra những ngôn ngữ khác, thực hiện những giao dịch thử nghiệm này có thể khó khăn đối với những người không đọc được tiếng Trung. Tại đây là hướng dẫn từng bước để thực hiện một giao dịch thử nghiệm .

Các câu hỏi & Hỗ trợ

Bạn có thắc mắc trước khi mua? Vui lòng điền vào mẫu tiền bán. Đã mua và cần hỗ trợ? Liên hệ với nhà phát triển qua Trung tâm Hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader