connect-telegram

Chọn Cổng Thanh Toán Dịch vụ Thẻ Ảo (VCS)

Chọn Cổng Thanh Toán Dịch vụ Thẻ Ảo (VCS)

Dịch vụ Thẻ Ảo (VCS) cung cấp một số phương thức thanh toán, mà trong đó phổ biến nhất là Terminal Ảo (chuyển khách hàng đến một màn hình trên website của VCS, để thanh toán) và phương thức “Host-to-Host”, nơi khách hàng vẫn ở trên website của bạn trong lúc thanh toán. Sử dụng hướng dẫn hữu ích dưới đây để giúp bạn xác định Prolongation Cổng Thanh Toán Dịch vụ Thẻ Ảo của WooCommerce nào phù hợp với cửa hàng của bạn. Có câu hỏi chưa được trả lời ở đây? Sử dụng biểu mẫu câu hỏi trước khi bán của chúng tôi .

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader