connect-telegram

Cách thiết lập chương trình giới thiệu đa cấp / chương trình liên kết đa tầng

Plugin Affiliate cho WooCommerce giúp bạn thêm, quản lý các đối tác liên kết và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số bán hàng, khoản thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc khó khăn. Mở rộng thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Trong một chương trình giới thiệu đa cấp hoặc chương trình liên kết đa tầng, các đối tác liên kết của bạn kiếm được hoa hồng về những lần bán hàng mà họ thực hiện cũng như về những lần bán hàng do những người mà họ giới thiệu đến chương trình liên kết của bạn tạo ra.

Ví dụ, giả sử Mike là đối tác liên kết của bạn và anh ấy giới thiệu Jenny cho chương trình liên kết của bạn. Bây giờ, một người mua sản phẩm của bạn qua liên kết liên kết của Jenny. Vì vậy, cả Jenny và Mike đều có quyền nhận hoa hồng.

Tài liệu này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập chương trình đối tác liên kết đa tầng / giới thiệu đa cấp trên cửa hàng WooCommerce của bạn bằng cách sử dụng plugin Affiliate for WooCommerce.

Note – Bạn có thể thiết lập một chương trình liên kết với số lượng tầng không giới hạn bằng cách sử dụng plugin.

Làm thế nào để đối tác liên kết của bạn giới thiệu người dùng khác cho chương trình liên kết của bạn

Các đối tác liên kết của bạn sẽ tìm thấy biểu mẫu đăng ký trên trang web của họ tại một URL giống như: https://www.yourwebsite.com/affiliates/

Tất cả những gì họ cần là thêm liên kết giới thiệu / tham số của họ vào URL: https://www.yourwebsite.com/affiliates/?ref=3

Và chia sẻ liên kết ở trên. Mọi người có thể tham gia chương trình liên kết của bạn bằng cách sử dụng liên kết chia sẻ này. Những đối tác liên kết mới này sau đó sẽ chia sẻ liên kết giới thiệu của họ với người khác, từ đó xây dựng một chuỗi các đối tác liên kết hoặc một hệ thống giới thiệu đa cấp.

Ví dụ, Mike giới thiệu Jenny và Jenny giới thiệu Taylor, nó tạo thành một cấu trúc liên kết ba tầng. Nhưng nếu Mike giới thiệu cả Jenny và Chris, nó tạo thành hai cấu trúc liên kết hai tầng khác nhau, một của Mike và Jenny, kia của Mike và Chris tương ứng.

Các bước để thiết lập một chương trình liên kết đa tầng

Thiết lập kế hoạch hoa hồng theo tầng mặc định

Theo mặc định, sẽ có một kế hoạch hoa hồng toàn cầu hoặc cửa hàng với một tầng duy nhất cho chương trình liên kết của bạn.

multi-tier affiliate program

Bạn cũng có thể thiết lập nhiều tầng cho kế hoạch hoa hồng toàn cầu của bạn bằng cách nhập số lượng tầng mà bạn muốn.

multi-tier affiliate program

Vì vậy, bất cứ khi nào một sản phẩm được mua và nếu không có kế hoạch hoa hồng theo tầng nào khác phù hợp, kế hoạch hoa hồng mặc định này sẽ được áp dụng.

Thiết lập các kế hoạch hoa hồng theo tầng dựa trên các sản phẩm, đối tác liên kết và các yếu tố khác

Bạn có thể thiếp lập kế hoạch hoa hồng liên kết đa tầng dựa trên các đối tác liên kết, sản phẩm, thẻ đối tác liên kết và thẻ sản phẩm. Đọc thêm chi tiết từ: Chi tiết cách tạo kế hoạch hoa hồng liên kết

Hai tầng, ba tầng, bốn tầng… bạn có đầy đủ lựa chọn để thiết lập bất kì số lượng tầng nào. Nhưng càng nhiều tầng, bạn cần phải chi trả nhiều hơn cho hoa hồng. Vì vậy, hãy thiết lập tầng một cách thông minh.

Dưới đây là cách thực hiện –

 1. Điều hướng đến Trang Quản lý WordPress > WooCommerce > Đối tác > Kế hoạch
 2. Nhấn vào ‘Thêm kế hoạch’
 3. Nhập tên kế hoạch hoa hồng của bạn
 4. Thiết lập tỷ lệ hoa hồng hoặc số tiền hoa hồng cố định dưới tab hoa hồng. Hoa hồng này sẽ được thiết lập cho đối tác liên kết ở tầng đầu tiên. Nghĩa là đối tác liên kết mà liên kết giới thiệu của họ đã được sử dụng để mua hàng.
  multi-tier affiliate program
 5. Tiếp theo, trong nhóm quy tắc, bạn sẽ thấy một menu chọn xuống với tên ‘Đối tác liên kết’. Nhấn vào và chọn một đối tác bạn muốn. Giả sử ta gán 25% hoa hồng cho tất cả sản phẩm Hoodie và T-shirt. Nhập tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm.
 6. Bây giờ, dưới SỐ LƯỢNG TẦNG, nhập số lượng tầng bạn muốn áp dụng hoa hồng. Và nhập hoa hồng cho từng tầng dưới PHÂN CHIA (THEO %). Các tầng được sắp xếp từ trái sang phải – tầng thứ 2, tầng thứ 3, và v.v.
 7. Giả sử bạn nhập 3. Điều này có nghĩa là đây là một kế hoạch hoa hồng 3 tầng và khi bất kỳ một trong hai sản phẩm này được bán, ba người sẽ nhận được tiền hoa hồng. Ví dụ, Taylor là đối tác liên kết của bạn, một sản phẩm đã được mua qua liên kết giới thiệu của Taylor. Nhưng Taylor được giới thiệu bởi Jenny và Jenny được giới thiệu bởi Mike. Do đó,
  • Taylor thuộc về tầng đầu tiên, và sẽ nhận 25% hoa hồng
  • Taylor được giới thiệu bởi Jenny, vì vậy Jenny thuộc về tầng thứ hai và sẽ nhận 15% hoa hồng
  • Jenny được giới thiệu bởi Mike, vì vậy Mike thuộc về tầng thứ ba và sẽ nhận 10% hoa hồng.

   Note – Hoa hồng của mỗi tầng sẽ luôn được tính dựa trên tổng tiên đơn đặt hàng.

 8. Sau đó, cho những sản phẩm khác ngoài những mặt hàng hiện có trong đơn đặt hàng, nếu bạn muốn cung cấp hoa hồng trên tất cả sản phẩm hoặc không cung cấp hoa hồng, chọn tương ứng. Tham khảo tài liệu này để biết thêm chi tiết.
 9. Nhấn vào ‘Lưu’.

Đó là tất cả.

Bạn có thể tạo nhiều kế hoạch hoa hồng đa tầng theo các bước ở trên dựa trên các điều kiện khác nhau.

Quản lý đối tác liên kết cha trong một chương trình liên kết đa tầng

Với plugin Affiliate for WooCommerce, bạn (quản trị cửa hàng) cũng có thể lựa chọn thủ công đối tác liên kết nào bạn muốn gán là ‘cha’ cho đối tác liên kết khác trong cấu trúc chương trình liên kết đa tầng đã thiết lập. Điều này giúp bạn không ngừng thưởng cho đối tác liên kết cha (người giới thiệu) cho những nỗ lực của họ bằng cách cho họ một phần của khoản thu nhập.

Gán một đối tác liên kết cha cho một đối tác liên kết khác

Dưới đây là cách thực hiện –

 1. Truy cập vào Bảng điều khiển Quản trị WordPress > WooCommerce > Đối tác liên kết.
 2. Chọn đối tác liên kết mà bạn muốn gán ‘cha’.
 3. Nhấn vào biểu tượng ‘Hồ sơ’ (Quản lý Đối tác) ở phía trên.
  Multi-tier
 4. Bạn sẽ được chuyển đến hồ sơ của đối tác liên kết đó. Dưới cài đặt Affiliate for WooCommerce, bạn sẽ tìm thấy một trường cho ‘Đối tác liên kết cha’.
 5. Tìm kiếm đối tác liên kết mà bạn muốn làm cha và chọn nó.
  Multi-tier
 6. Nhấn vào nút Cập nhật người dùng.

Đó là tất cả.

Xem đối tác liên kết cha

Để xem cha của một đối tác liên kết, lặp lại các bước từ 1 đến 4 ở trên.

Xem cây / chuỗi đa tầng

Đối với quản trị cửa hàng

 1. Truy cập Bảng điều khiển Quản trị WordPress > WooCommerce > Đối tác liên kết.
 2. Chọn đối tác liên kết
 3. Sau đó nhấn vào tab ‘Đa tầng’ và bạn sẽ thấy cây/ các đối tác liên kết con của đối tác liên kết đó.

Đối với đối tác liên kết

 1. Một đối tác liên kết có thể đăng nhập vào tài khoản của họ như đã giải thích ở đây .
 2. Sau đó đi đến Đối tác liên kết > Mạng lưới và đối tác liên kết sẽ thấy cây/các đối tác liên kết con của họ.

Phân chia hoa hồng cho đối tác liên kết

Xem xét các ví dụ sau về cách các đối tác liên kết nhận hoa hồng trong một kế hoạch hoa hồng đa tầng.

Example 1:

Ở đây, chúng tôi đã gán John Smith làm đối tác liên kết cha cho Lori Sopper.

Vì vậy, bất cứ khi nào, trong một kế hoạch hoa hồng hai tầng, được đặt là 30% và 20% cho tầng 1 và tầng 2 tương ứng, Lori sẽ kiếm được 30% hoa hồng và John sẽ kiếm được 20% hoa hồng khi Lori giới thiệu thành công.

Tuy nhiên, nếu John giới thiệu thành công, Lori sẽ không kiếm được bất kỳ hoa hồng nào.

Example 2:

Bây giờ xem xét điều này – bạn đã tạo Kate làm đối tác liên kết cha cho John (lặp lại các bước đã nêu trên). Các mức hoa hồng theo tầng được thiết lập là:

 1. Tầng 1 – $20
 2. Tầng 2 – $15
 3. Tầng 3 – $10

Trong trường hợp này, khi Lori giới thiệu thành công, mức hoa hồng được kiếm được sẽ là:

 1. Lori – $20
 2. John – $15
 3. Kate – $10

Vì vậy, bạn sẽ trả $45 hoa hồng cho các đối tác liên kết của mình cho lần bán này.

Plugin Affiliate for WooCommerce cũng cho phép bạn thanh toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader