connect-telegram

Yêu cầu Visa mới 2020 cho Đăng ký có thời gian dùng thử miễn phí

Visa đang cập nhật các điều kiện quản lý việc sử dụng thời gian dùng thử miễn phí và các ưu đãi giới thiệu như một phần của dịch vụ đăng ký. Chúng tôi đã tổng hợp hướng dẫn này để bạn biết những thay đổi cần thực hiện để tuân thủ.

Các thay đổi này có áp dụng cho tôi không?

Các thay đổi này có áp dụng cho tôi không?

Những yêu cầu mới từ Visa áp dụng cho doanh nghiệp của bạn nếu bạn cung cấp sản phẩm đăng ký có thời gian dùng thử miễn phí và thu thập thông tin thẻ tín dụng tại thời điểm đăng ký.

Những yêu cầu mới này không áp dụng cho các giao dịch liên quan đến:

 • Sản phẩm đăng ký không có thời gian dùng thử miễn phí.
 • Nơi thanh toán đầu tiên cho một sản phẩm đăng ký được giảm giá bằng cách sử dụng mã giảm giá thay vì một thời gian dùng thử miễn phí.
 • Không có thông tin thẻ tín dụng tại thời điểm đăng ký.

Những thay đổi nào tôi, như một người buôn bán, cần thực hiện?

Những thay đổi được thiết kế để đảm bảo các khách hàng được cung cấp chi tiết rõ ràng về điều khoản thanh toán cho đăng ký, có thể xác định rõ ràng hơn giao dịch dùng thử miễn phí và đảm bảo họ có thể thực hiện hành động với việc đăng ký.

Nhiều yêu cầu đã được đáp ứng bởi WooCommerce Subscriptions. Tuy nhiên, có một vài thay đổi bạn sẽ cần thực hiện nếu bạn cung cấp đăng ký với thời gian dùng thử miễn phí và thu thập thông tin thanh toán từ khách hàng ngay từ khi bắt đầu thời gian dùng thử.

Đăng ký dùng thử miễn phí không cần thông tin thanh toán

Trong WooCommerce Subscriptions 2.5, một tính năng mới đã được giới thiệu cho phép khách hàng đăng ký dùng thử đăng ký miễn phí mà không cần thẻ tín dụng. Nếu cửa hàng của bạn đã bật tính năng này, bạn sẽ đáp ứng được yêu cầu của quy đổi này vì không có thông tin thanh toán nào được lấy trong quá trình đăng ký.

Để bật tính năng này:

 1. Đi đến màn hình WooCommerce > Settings > Subscriptions .
 2. Cuộn xuống đến phần Miscellaneous .
 3. Kiểm tra tùy chọn Allow $0 initial checkout without a payment method .
 4. Lưu.

Tìm hiểu thêm về tính năng này trong hướng dẫn WooCommerce Subscriptions 2.5 của chúng tôi.

Đồng ý rõ ràng

Tại thời điểm đăng ký, các người buôn bán phải yêu cầu chủ thẻ rõ ràng đồng ý vào dịch vụ đăng ký liên tục cho thanh toán định kỳ.

Visa

Để đáp ứng yêu cầu này, bạn cần thu thập sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng trước khi thực hiện thanh toán, đồng ý rằng họ đang tham gia dịch vụ đăng ký liên tục với thành phần thanh toán định kỳ. Khi thu thập sự đồng ý này, bạn sẽ cần cung cấp các chi tiết sau cho khách hàng:

 • Chi tiết về hàng hóa và dịch vụ được cung cấp.
 • Ngày bắt đầu và kết thúc của đăng ký.
 • Thời gian và giá của thời gian dùng thử miễn phí hoặc khuyến mại.
 • Chi phí của đăng ký sau khi thời gian dùng thử kết thúc.
 • Số lượng nhắc nhở sẽ được gửi trước khi thanh toán (lưu ý rằng email nhắc nhở kết thúc thử nghiệm là cần thiết ít nhất 7 ngày trước khi kết thúc thời gian dùng thử).
 • Chính sách hủy bỏ, bao gồm các bước mà khách hàng phải tuân theo để hủy bỏ đăng ký.
 • Ngày mà khách hàng có thể mong đợi để được thanh toán, ví dụ, nếu đó sẽ là ngày cùng mỗi tháng.

Đã bao gồm trong Quy trình thanh toán WooCommerce Subscriptions

Trong quá trình thanh toán bình thường với WooCommerce Subscriptions, sau đây được đưa vào phần xem lại đơn đặt hàng trên trang thanh toán của cửa hàng của bạn:

 • Chi tiết về các mặt hàng
 • Ngày bắt đầu và kết thúc của đăng ký
 • Thời hạn và giá của thời gian dùng thử miễn phí
 • Chi phí của đăng ký sau thời gian dùng thử
 • Ngày mà khách hàng có thể mong đợi để được thanh toán

Những gì bạn sẽ cần thêm

Nếu bạn đang cung cấp đăng ký với thời gian dùng thử miễn phí, hai yêu cầu không được Subscriptions xử lý sẵn là:

 • Chính sách hủy, bao gồm các bước mà khách hàng phải tuân theo để hủy bỏ đăng ký.
 • Nhắc nhở được gửi trước khi thanh toán (lưu ý rằng email nhắc nhở kết thúc thử nghiệm là cần thiết ít nhất 7 ngày trước khi kết thúc thời gian dùng thử).

Chính sách hủy

Để đáp ứng yêu cầu này, bạn sẽ cần bao gồm các thông tin sau trong quá trình thanh toán để khách hàng có thể cung cấp sự đồng ý:

 • Chính sách hủy của bạn
 • Chi tiết về số lượng nhắc nhở mà khách hàng có thể mong đợi trước khi bắt đầu thanh toán định kỳ
 • Các bước mà khách hàng phải thực hiện để hủy bỏ đăng ký trong điều khoản và điều kiện của bạn

Điều này có thể được thực hiện bằng cách chỉnh sửa trang Điều Khoản & Điều kiện, nó đã được bao gồm trong WooCommerce.

Bất kỳ đăng ký nào bắt đầu với một thời gian dùng thử miễn phí phải có một cơ chế để hủy bỏ nó trước khi bắt đầu thời gian thanh toán định kỳ. Theo mặc định, WooCommerce Subscriptions cho phép khách hàng hủy đăng ký của họ bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản của họ. Nếu bạn đã gỡ bỏ tùy chọn này, nó sẽ cần được phục hồi để tuân theo điều kiện này.

Nhắc nhở trước khi Thanh toán

Để đáp ứng yêu cầu này, bạn phải gửi thông báo cho khách hàng 7 ngày trước khi kết thúc thử nghiệm và thanh toán diễn ra.

Có một loạt các giải pháp để thông báo cho người đăng ký trước khi thực hiện thanh toán định kỳ. Một cách là sử dụng AutomateWoo, nó tích hợp với WooCommerce Subscriptions. Xem thêm về việc sử dụng AutomateWoo with Subscriptions để biết thông tin về tích hợp.

Mô tả chi tiết nâng cao

Lưu ý: Do COVID-19, Visa đã hoãn yêu cầu này cho đến ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Visa

Để giúp khách hàng xác định giao dịch dùng thử miễn phí, mô tả giao dịch đầu tiên, sau thời gian dùng thử miễn phí, sẽ cần bao gồm ‘kết thúc thử nghiệm’ hoặc ‘thử nghiệm kết thúc’.

Đây là mô tả xuất hiện trên sao kê ngân hàng của khách hàng và trong các ứng dụng ngân hàng di động.

Việc này sẽ được xử lý bởi các tiện ích mở rộng cổng thanh toán của bạn. Vui lòng chú ý tìm kiếm cập nhật để tiện ích mở rộng cổng thanh toán của bạn, để tuân thủ yêu cầu mới này.

Nếu bạn không chắc liệu plugin cổng thanh toán của bạn có đáp ứng yêu cầu này hay không, vui lòng liên hệ với họ thông qua các kênh hỗ trợ của họ.

Yêu cầu bổ sung cho các cửa hàng hoạt động tại EU

Yêu cầu bổ sung cho các cửa hàng hoạt động tại EU

Nếu bạn bán cho khách hàng địa phương tại EU, bạn cũng sẽ cần:

 • Xác nhận với khách hàng về việc thiết lập thỏa thuận thanh toán định kỳ, trong vòng 2 ngày sau khi mua. Để đáp ứng yêu cầu này, email xử lý đơn đặt hàng WooCommerce được gửi ngay sau khi đơn hàng được thanh toán đã được cập nhật để bao gồm thông tin về các lần thanh toán tự động định kỳ.
 • Ít nhất 7 ngày trước mỗi giao dịch định kỳ, gửi email hoặc thông báo SMS đến khách hàng để nhắc họ về các tính năng chính của thỏa thuận thanh toán định kỳ nếu:
  • Thời gian dùng thử đang kết thúc.
  • Đã trôi qua hơn 6 tháng kể từ lần thanh toán định kỳ trước đó.
  • Thỏa thuận thanh toán định kỳ đã được thay đổi, bao gồm việc thay đổi số tiền thanh toán định kỳ, ngày thanh toán định kỳ, hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của thỏa thuận. Để đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi khuyến nghị sử dụng AutomateWoo vì nó có thể xử lý các cập nhật thanh toán hàng loạt vào đăng ký và hỗ trợ thông báo cho khách hàng về những thay đổi đó. Xem Hướng dẫn AutomateWoo để tìm hiểu thêm.

Để đáp ứng yêu cầu thông báo trước khi gia hạn chuyên sâu hơn, chúng tôi khuyến nghị sử dụng một trong các plugin và dịch vụ được liệt kê trong hướng dẫn pre-renewal email của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader