connect-telegram

Xác thực email khách hàng cho WooCommerce

Xác thực Email khách hàng giúp bạn giảm spam đăng ký và đơn hàng giả bằng cách yêu cầu khách hàng xác minh địa chỉ email của họ khi họ đăng ký một tài khoản hoặc trước khi họ có thể đặt một đơn hàng trong cửa hàng của bạn.

Cách hoạt động

Bạn có thể lựa chọn giữa 2 luồng xác thực, Registration Checkout . Tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn, bạn có thể kích hoạt chỉ một luồng công việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader