connect-telegram

WPML

AutomateWoo có hỗ trợ tích hợp (trừ nhiều loại tiền tệ) cho plugin WPML . Lưu ý bạn sẽ cần WooCommerce Đa ngôn ngữ cũng như WPML , cùng với các module Dịch chuỗi và Quản lý dịch, là một phần của gói CMS Đa ngôn ngữ .

Không cần cấu hình để sử dụng AutomateWoo với WPML, nhưng bạn sẽ cần tạo các luồng công việc cho mỗi ngôn ngữ bạn đang sử dụng. Ví dụ, người dùng hoặc khách hàng tiếng Anh chỉ phù hợp với các luồng công việc tiếng Anh.

Nếu bạn muốn sao chép tất cả các tùy chọn từ ngôn ngữ mặc định của bạn sang một ngôn ngữ khác thì nút “Thêm dịch sang X” (X là ngôn ngữ mong muốn) KHÔNG sao chép dữ liệu AutomateWoo. Thay vào đó, sử dụng nút ‘Trùng lặp’ hiển thị khi chỉnh sửa luồng công việc ngôn ngữ mặc định của bạn. Sau đó, khi xem luồng công việc ngôn ngữ trùng lặp, nhấp ‘Translate independently’ để đặt nội dung dịch mới của bạn.

Làm cho Ngôn ngữ Thường xuyên

Mặc định khi người dùng chọn một ngôn ngữ, lựa chọn này không được duy trì, có nghĩa là không có hồ sơ nào về ngôn ngữ mà người dùng hoặc khách đang tương tác với cửa hàng của bạn. Điều này không phải là vấn đề cho đến khi, chẳng hạn, chúng tôi muốn gửi email giỏ hàng bị bỏ quên đa ngôn ngữ. Trong những tình huống như vậy, việc biết ngôn ngữ ưu tiên của khách hàng trở nên quan trọng hơn.

Để theo dõi, AutomateWoo ghi lại ngôn ngữ mà mỗi khách hàng đã sử dụng cuối cùng trong cửa hàng của bạn. Ví dụ, khi một khách hàng tải bất kỳ trang nào, ngôn ngữ của trang đó trở thành ngôn ngữ thường xuyên của họ. Điều này là điều cần ghi nhớ, bởi vì bản thân bạn là quản trị viên đang thường xuyên chuyển đổi qua lại giữa các ngôn ngữ và ngôn ngữ của bạn cũng đang thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader