WooCommerce Mixpanel

Tổng quan

Mixpanel là một công cụ phân tích web theo thời gian thực theo dõi khách truy cập trên trang web của bạn dưới dạng người dùng, không phải lượt xem trang. WooCommerce Mixpanel integration giúp bạn mô phỏng các quy trình bán hàng trực tuyến và tìm ra những quy trình nào đang tạo ra doanh thu và những quy trình nào không. Plugin này theo dõi trên 24 sự kiện khác nhau và các thuộc tính liên quan để giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm tỷ lệ từ bỏ giỏ hàng.

Từ WooCommerce 8.3, các khối Cart và Checkout đã có sẵn như trải nghiệm mặc định. WooCommerce Mixpanel chưa được cập nhật để tương thích với các khối này, vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn làm theo hướng dẫn này để quay lại với các shortcode Cart/Checkout. Các cập nhật plugin tiếp theo sẽ sớm được phát hành để đảm bảo tương thích với hệ thống thanh toán mới. Xin vui lòng kiểm tra trang này để biết các cập nhật mới nhất hoặc liên hệ với đội hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

Cài đặt

 1. Tải xuống tiện ích mở rộng từ Bảng điều khiển WooCommerce của bạn
 2. Đi đến Plugins > Thêm mới > Tải lên và chọn file ZIP bạn mới tải xuống
 3. Click vào Cài đặt ngay, sau đó Kích hoạt
 4. Đi đến WooCommerce > Settings > Integrations > Mixpanel trong trang quản trị WordPress của bạn và đọc phần tiếp theo để tìm hiểu cách thiết lập và cấu hình plugin.

Thiết lập và Cấu hình

Cấu hình plugin bằng cách đi đến WooCommerce > Settings > Integration . Bạn sẽ thấy ‘Mixpanel’ được liệt kê như một lựa chọn. Click vào đó để xem các cài đặt. Bây giờ, hãy đăng nhập vào tài khoản Mixpanel của bạn và đi đến tab Account . Cuộn xuống và sao chép Token được liệt kê cho trang web của bạn. Dán vào hộp Token. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm token của mình, xem hướng dẫn Mixpanel .Đó là tất cả! Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu theo dõi các sự kiện. Nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt và tùy chỉnh tên sự kiện / thuộc tính, hãy tiếp tục đọc.

Cài đặt

 • Token – Token từ trang Mixpanel account của bạn . Để trống này để tắt theo dõi hoàn toàn.
 • Nametag Preference – Cách xác định người dùng đã đăng nhập: địa chỉ email (mặc định) hoặc tên người dùng WordPress. Điều này sẽ được hiển thị trong các báo cáo People của bạn và trong luồng trực tiếp dưới dạng thẻ tên của người truy cập.
 • Logging – Không ghi nhận gì (mặc định), chỉ ghi nhận truy vấn, chỉ ghi nhận lỗi, hoặc ghi nhận mọi thứ vào nhật kí lỗi PHP. Hãy cẩn thận khi bạn bật chức năng này trên một trang web bận rộn, vì nó có thể nhanh chóng làm dòng nhật ký lỗi PHP bị tràn.
 • Geocode IPs – Cho phép Mixpanel định vị địa lý người truy cập trang web của bạn, để bạn có thể phân đoạn dựa trên quốc gia của khách truy cập.

If you want to turn off all tracking, leave the Token field blank or disable the plugin.

Cài đặt API WooCommerce Mixpanel
Cài đặt API Mixpanel

Tùy chỉnh Tên Sự kiện

Mỗi tên sự kiện được gửi tới Mixpanel có thể được thay đổi bằng cách chỉnh sửa trường văn bản liên quan tới mỗi sự kiện. Điều này rất hữu ích nếu bạn đã có sự thực hiện hiện tại và muốn giữ cho các tên sự kiện của bạn nhất quán. Đề nghị rằng bạn sử dụng các động từ quá khứ khi đặt tên sự kiện, ví dụ: Sử dụng “đã đăng nhập” thay vì “đăng nhập” To disable tracking of a particular event, clear the text field associated the event.

 • Signed In – Kích hoạt khi một khách hàng / người đăng ký đăng nhập. Việc đăng nhập có thể diễn ra ở bất kỳ đâu (wp-login.php, trang tài khoản của tôi, tiện ích đăng nhập, v.v.) và nó sẽ được theo dõi. Người dùng được kết nối với địa chỉ email hoặc tên người dùng wordpress (tùy thuộc vào cài đặt ưu tiên danh tính) ngay sau khi họ đăng nhập và được theo dõi với danh tính đó cho đến khi họ đăng xuất.
 • Signed Out – Kích hoạt khi khách hàng / người đăng ký đăng xuất. Các danh tính sẽ được xóa sau khi đăng xuất, vì vậy nếu nhiều người sử dụng cùng một máy tính nhưng sử dụng các đăng nhập khác nhau, điều này sẽ giúp theo dõi họ một cách chính xác.
 • Viewed Signup – Kích hoạt khi một người truy cập xem trang đăng ký. Hooks vào hệ thống đăng ký WordPress và sẽ theo dõi mọi nơi mà nó được sử dụng.
 • Signed Up – Kích hoạt khi một người truy cập đăng ký. Hooks vào hệ thống đăng ký WordPress và sẽ theo dõi đăng ký ở mọi nơi mà hình thức đăng ký WordPress được sử dụng.
 • Viewed Homepage – Kích hoạt khi một người truy cập xem trang chủ.
 • Viewed Product – Kích hoạt khi một người truy cập xem một sản phẩm duy nhất. Thuộc tính: Tên sản phẩm
 • Added to Cart – Kích hoạt khi một người truy cập thêm một mặt hàng vào giỏ hàng của họ, bất kỳ trên trang sản phẩm duy nhất hoặc thông qua một liên kết AJAX trên trang danh mục. Hooks vào hoạt động ‘woocommerce_add_to_cart’, vì vậy các liên kết thêm vào giỏ hàng tùy chỉnh cũng nên được theo dõi. Thuộc tính: Tên sản phẩm, Số lượng, Danh mục, và Thuộc tính nếu sản phẩm là một biến thể.
 • Removed from Cart – Kích hoạt khi một người truy cập xóa một mặt hàng khỏi giỏ hàng của họ. Thuộc tính: Tên sản phẩm.
 • Changed Cart Quantity – Kích hoạt khi một người truy cập tăng hoặc giảm số lượng đơn vị trong giỏ hàng của họ. Sự kiện này có thể được ghi lại rất thường xuyên nếu người truy cập trang web của bạn thường có số lượng lớn các mặt hàng duy nhất trong giỏ hàng của họ. Trong trường hợp này, bạn có thể tắt cuộc sự kiện này. Thuộc tính: Tên sản phẩm, Số lượng.
 • Viewed Cart – Kích hoạt khi một người truy cập xem giỏ hàng. Điều này cũng sẽ theo dõi khi giỏ hàng trống.
 • Applied Coupon – Kích hoạt khi một người truy cập áp dụng một mã giảm giá trên giỏ hàng hoặc thanh toán. Thuộc tính: Mã giảm giá.
 • Started Checkout – Kích hoạt khi một người truy cập bắt đầu quá trình thanh toán.
 • Started Payment – Kích hoạt khi khách hàng bắt đầu quá trình thanh toán. Điều này chỉ được theo dõi nếu bạn đang sử dụng một cổng thanh toán sử dụng trang “Thanh toán”, như Braintree TR hoặc Authorize.net AIM (hầu hết các cổng thanh toán direct post).
 • Completed Purchase – Kích hoạt khi khách hàng hoàn tất việc mua hàng. Thuộc tính: Mã đơn hàng, Tổng đơn hàng, Tổng vận chuyển, Tổng số lượng, Phương thức thanh toán. Điều này cũng sẽ đặt các thuộc tính Tên, Họ, Email, và Ngày tạo trên người truy cập để phân đoạn sau này.
 • Wrote Review – Kích hoạt khi một người truy cập viết một đánh giá về một sản phẩm. Điều này theo dõi trước khi xử lý spam, vì vậy nếu bạn nhận được nhiều spam, bạn có thể xem xét việc vô hiệu ho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader